Šéfdirigent

Ondrej Lenárd
šéfdirigent

a6yx.o_lena_utf_769_rd_jpeg (1).jpgPatrí medzi najvýznamnejších slovenských dirigentov 20. storočia. Kritika vyzdvihuje jeho zmysel pre hudobné divadlo, muzikantskú intuíciu, temperament a originalitu. Absolvoval štúdium dirigovania na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v triede prof. Juraja Haluzického a prof. Ľudovíta Rajtera (1964). V roku 1974 sa stal laureátom Medzinárodnej dirigentskej súťaže maďarského rozhlasu a televízie v Budapešti. V rokoch 1962 – 1969 bol zbormajstrom Opery SND v Bratislave, od roku 1970 dirigentom (v rokoch 1977 – 1990 šéfdirigentom) Symfonického orchestra Československého rozhlasu v Bratislave (dnes Symfonický orchester Slovenského rozhlasu).

V rokoch 1984 – 1986 viedol Orchester Opery SND v Bratislave. V rokoch 1991 – 2001 bol šéfdirigentom a hudobným riaditeľom Slovenskej filharmónie, v rokoch 1997 – 1998 pôsobil ako riaditeľ Opery SND. Významným je jeho dlhoročné účinkovanie v Japonsku. Bol stálym hosťujúcim dirigentom, šéfdirigentom i hudobným riaditeľom Japan Shinsei Symphony Orchestra v Tokiu a stálym hosťujúcim dirigentom Tokijskej filharmónie, ktorá mu v roku 2000 udelila titul čestného dirigenta. Od roku 2019 sa stal opäť šéfdirigentom Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu.

Ondrej Lenárd spolupracoval s poprednými európskymi sólistami (P. Dvorský, E. Gruberová, G. Beňačková, J. Obrazcovová, M. Freni, P. Cappuccilli, E. Urbanová, S. Kopčák, A. Plachetka a ď.), hosťoval v mnohých európskych krajinách i v zámorí (Kanada, Brazília, USA, Japonsko), dirigoval renomované zahraničné telesá ako Česká filharmónia, Mníchovská filharmónia či Pražský symfonický orchester (FOK). Hosťoval vo významných operných domoch: v Národnom divadle v Prahe, v Štátnej opere vo Viedni, v budapeštianskej Štátnej opere, v Opere San Carlo v Neapole, v Gran Teatre del Liceu v Barcelone, v Houston Grand Opera a ď.

Umenie Ondreja Lenárda je zachytené na viac než tisícke záznamov, nahrával pre vydavateľstvá Opus, Marco Polo, Naxos (prevažne so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu) či HNH International, ale tiež pre Slovenskú televíziu. Doma i v zahraničí premiérovo uviedol viaceré diela slovenských skladateľov (Suchoň, Burlas, Cikker, Ferenczy, Godár, Moyzes, Salva, Zeljenka). Vyučoval dirigovanie na VŠMU v Bratislave. V rokoch 2011 – 2017 bol šéfdirigentom Symfonického orchestra Českého rozhlasu v Prahe. Ondrej Lenárd je o. i. držiteľom Rádu Ľudovíta Štúra I. triedy, čestného doktorátu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a ceny Artis Bohemiae Amicis za prínos a šírenie dobrého mena českej kultúry v zahraničí.