História

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu bol založený v roku 1929 na pôde bratislavskej pobočky rozhlasovej spoločnosti Radiojournal, ako prvé profesionálne symfonické teleso na Slovensku. Jeho prvým šéfdirigentom bol Čech František Dyk. Začiatky činnosti orchestra sú spojené aj s mimoriadnou aktivitou vtedajšieho šéfa rozhlasového hudobného vysielania Alexandra Moyzesa, ktorý sa zaslúžil o jeho postupné skvalitňovanie a rozširovanie. Na poste šéfdirigentov sa v ďalších rokoch vystriedali Kornel Schimpl, František Babušek, Krešimir Baranović, Ľudovít Rajter, Richard Týnský, Ladislav Slovák, Václav Jiráček, Bystrík Režucha, Otakar Trhlík, Ondrej Lenárd, Róbert Stankovský, Charles Olivieri-Munroe, Oliver Dohnányi, Mario Košik a Peter Valentovič. Funkciu šéfdirigenta SOSR-u od sezóny 2019 / 2020 opätovne prevzal Ondrej Lenárd. Od roku 2020 v orchestri pôsobia dirigenti Konstantin Ilievsky a Adam Sedlický.

Prvé slovenské profesionálne symfonické teleso má za sebou vyše deväťdesiat rokov úctyhodnej histórie. Za ten čas orchester zrealizoval nespočetné množstvo nahrávok nielen pre potreby rozhlasového vysielania, ale aj pre spoločnosti Opus, Supraphon, Naxos, Marco Polo, Arte Nova a iné. SOSR sa svojou diskografiou zaraďuje k orchestrom s najväčším počtom vydaných audio nosičov v celosvetovom meradle. Okrem toho je orchester pravidelne činný aj pri nahrávaní hudby k slovenským i medzinárodným filmom.

K najznámejším hosťujúcim umelcom, ktorí koncertovali so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu patria dirigenti Charles Mackerras, Neeme Järvi, Kirk Trevor, Alain Pâris, Friedrich Haider, Andrew Mogrelia, David Porcelijn, Alexander Rahbari, Vladimir Spivakov, Petr Altrichter, Vladimír Válek, Yordan Kamdzhalov, ako aj vokálni a inštrumentálni sólisti Anna Netrebko, Yusif Eyvazov, Boris Berezovskij, Edita Gruberová, José Carreras, Peter Dvorský, Adriana Kučerová, Štefan Kocán, Pavol Bršlík, Emmanuel Pahud, Daniel Ottensamer, Jiří Bárta, Dalibor Karvay, Milan Paľa, Juraj Bartoš a mnohí ďalší. K sólistom SOSR-u patrili aj medzinárodné hviezdy ľahšieho žánru ako Ray Charles, Liza Minnelli, či Shirley Bassey.

Orchester pravidelne účinkuje na domácich festivaloch ako Bratislavské hudobné slávnosti, Nová slovenská hudba, Melos-Étos, Allegretto Žilina, music festival Piešťany, či Radio_Head Awards festival. Je vítaným hosťom aj na zahraničných pódiách, kde opakovane hosťoval v Rakúsku, Nemecku, Maďarsku, Bulharsku, Španielsku, Taliansku, Japonsku, Francúzsku, Hong Kongu, Južnej Kórei i vo Veľkej Británii. Viackrát vystúpil v prestížnej koncertnej sále Musikverein vo Viedni, vo filharmonických sálach v Essene, Mníchove, Kolíne nad Rýnom, Klagenfurte a iných. V rokoch 2016 a 2017 bol rezidenčným telesom operného festivalu v rakúskom St. Margarethen. Udalosťou v nahrávacích aktivitách orchestra bola svetová premiéra opery Ermanna Wolfa-Ferrariho „Šperky Madony" na CD. K ďalším mimoriadnym umeleckým počinom patrilo nahratie kompletu Šostakovičových a Moyzesových symfónií pre vydavateľstvo NAXOS, ako aj vyše sto CD albumov so skladbami súčasných amerických skladateľov a interpretov. Umenie SOSR-u je dnes možné pravidelne počúvať z vysielania väčšiny svetových rozhlasových staníc a nahrávky filmovej hudby v jeho prevedení zazneli už aj v produkciách ocenených Oscarom.

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu sa so svojimi hudobníkmi a dirigentmi špecializuje na interpretáciu diel obdobia klasicizmu, romantizmu, ako aj hudby 20. a 21. storočia. Spolupracuje so slovenskými vydavateľstvami pri nahrávaní a vydávaní domácej tvorby a výrazne podporuje slovenských interpretov. Na svojich koncertoch v sezóne hrá aj diela slovenských skladateľov, mnohé v premiérovom uvedení.