O nás

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu bol založený v roku 1929 na pôde bratislavskej pobočky rozhlasovej spoločnosti Radiojournal, ako prvé profesionálne symfonické teleso na Slovensku. Jeho prvým šéfdirigentom bol Čech František Dyk. Začiatky činnosti orchestra sú spojené aj s mimoriadnou aktivitou vtedajšieho šéfa rozhlasového hudobného vysielania Alexandra Moyzesa, ktorý sa zaslúžil o jeho postupné skvalitňovanie a rozširovanie. Na poste šéfdirigentov sa v ďalších rokoch vystriedali Kornel Schimpl, František Babušek, Krešimir Baranović, Ľudovít Rajter, Richard Týnský, Ladislav Slovák, Václav Jiráček, Bystrík Režucha, Otakar Trhlík, Ondrej Lenárd, Róbert Stankovský, Charles Olivieri-Munroe, Oliver Dohnányi, Mario Košik a Peter Valentovič. Funkciu šéfdirigenta SOSR-u od sezóny 2019 / 2020 opätovne prevzal Ondrej Lenárd.