Konkurz do SOSR - pozauna

22.7.2022

Konkurz do SOSR 30. 08. 2022 - pozauna

Rozhlas a televízia Slovenska vyhlasuje konkurz do Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu pre hráčov na nasledujúcich nástrojov:

pozauna

na 100 % úväzok

Konkurz sa uskutoční vo štvrtok 30. 08. 2022 o 13.30 hod. v budove RTVS, Mýtna 1, Bratislava

Prihlášku s krátkym životopisom je potrebné zaslať do 25. 08. 2022 e-mailom na adresu: kariera@rtvs.sk alebo listom na adresu: Sekcia ľudských zdrojov, Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava.

Podmienkou prijatia na konkurz je ukončené alebo prebiehajúce vysokoškolské štúdium alebo ukončené stredoškolské v predmetnom odbore.
Predpokladaný termín nástupu do zamestnania: 15. 09. 2022.
Miesto práce: RTVS, Mýtna 1, Bratislava
Mzda: 930 EUR brutto (v závislosti od kvalifikácie a skúseností kandidáta môže byť základná mzda dohodnutá vyššie + variabilná zložka [odmeny])

Pozauna:

Sólový koncert:
F. David: Concertino, 1. a 2. časť

Orchestrálne party (pdf súbory na stiahnutie) 1,3):
Tenorová pozauna
:
W. A. Mozart: Rekviem, Tuba Mirum sólo
G. Rossini: Viliam Tell, predohra: C po D
L. van Beethoven: Symfónia č. 9, Andante maestoso: 595 – 626 (1. pozauna)
R. Wagner: Jazda Valkýr, 2 – 5,  6 – 3 po 7
M. Ravel: Bolero, sólo 10 – 11
G. Mahler: Symfónia č. 3, 3. takt po 13 – 17
H. Berlioz: Hungarian March, 4 do konca alebo J do konca  (1. pozauna)

Basová pozauna (nie je nutné hrať na Bastrombón):
J. Haydn: Stvorenie, 3. časť, č. 26: 1 – 15
L. van Beethoven: Symfónia č. 9, Andante maestoso: 595 – 626, O – P
R. Strauss: Ein Heldenleben, 55 – 2 po 56, 3 takty pred 62 – 65
 
Hra z listu