Konkurz do SOSR - pozauna

20.2.2023

Konkurz do SOSR 03. 04. 2023 - pozauna

Konkurz do SOSR - pozauna

Rozhlas a televízia Slovenska vyhlasuje konkurz do Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu pre hráčov na nasledujúcich nástrojov:

pozauna

na 100 % úväzok

Konkurz sa uskutoční v pondelok 03. 04. 2023 o 9.00 hod. v budove RTVS, Mýtna 1, Bratislava

Prihlášku s krátkym životopisom je potrebné zaslať do 28. 03. 2022 e-mailom na adresu: kariera@rtvs.sk alebo listom na adresu: Sekcia ľudských zdrojov, Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava.

Podmienkou prijatia na konkurz je ukončené alebo prebiehajúce vysokoškolské štúdium alebo ukončené stredoškolské v predmetnom odbore.
Predpokladaný termín nástupu do zamestnania: ihneď
Miesto práce: RTVS, Mýtna 1, Bratislava
Mzda: 1 080 EUR brutto (v závislosti od kvalifikácie a skúseností kandidáta môže byť základná mzda dohodnutá vyššie + variabilná zložka [odmeny])

Pozauna:

Sólový koncert:
F. David: Concertino, 1. a 2. časť

Orchestrálne party
Tenorová pozauna
:
W. A. Mozart: Rekviem, Tuba Mirum sólo
G. Rossini: Viliam Tell, predohra: C po D
L. van Beethoven: Symfónia č. 9, Andante maestoso: 595 – 626 (1. pozauna)
R. Wagner: Jazda Valkýr, 2 – 5,  6 – 3 po 7
M. Ravel: Bolero, sólo 10 – 11
G. Mahler: Symfónia č. 3, 3. takt po 13 – 17
H. Berlioz: Hungarian March, 4 do konca alebo J do konca  (1. pozauna)
 
Hra z listu

Notový materiál na stiahnutie