Konkurz do SOSR - 2. husle

25.3.2022

Konkurz do SOSR 2. 5. 2022 - 2. husle

Konkurz do SOSR - 2. husle

Rozhlas a televízia Slovenska vyhlasuje konkurz do Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu.

2. husle

polovičný úväzok

Konkurz sa uskutoční v pondelok 2. 5. 2022 o 09.00 hod. v budove RTVS, Mýtna 1, Bratislava

Prihlášku s krátkym životopisom je potrebné zaslať do 27. 4. 2022 e-mailom na adresu: kariera@rtvs.sk alebo listom na adresu: Sekcia ľudských zdrojov, Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava.

Podmienkou prijatia na konkurz je ukončené alebo prebiehajúce vysokoškolské štúdium alebo ukončené stredoškolské v predmetnom odbore.
Predpokladaný termín nástupu do zamestnania: dohodou.
Miesto práce: RTVS, Mýtna 1, Bratislava
Mzda: 450 EUR brutto pre polovičný úväzok


Uchádzači si na konkurz pripravia nasledujúci program:

Sólový koncert:

W. A. Mozart: Husľový koncert č. 3, č. 4 alebo č. 5, 1. časť, expozícia + kadencia

1 skladba podla vlastného výberu (celá skladba alebo časť z nej v maximálnej dĺžke 5 min.)


Orchestrálne party (pdf súbor na stiahnutie):

W. A. Mozart: Symfónia č. 39, 4. časť: začiatok po A

A. Dvořák: Symfónia č. 8, 3. časť, 4 takty pre B po D

B. Smetana: Predaná nevesta, predohra: začiatok po A

Ludwig van Beethoven: Symfónia č. 6 F dur, op. 68 ,,Pastorálna"

Antonín Dvořák: Symfónia č. 7 d mol, op. 70


Hra z listu