Konkurz do SOSR - klarinet

26.10.2021

Člen orchestra SOSR (klarinet) na plný pracovný úväzok.

Rozhlas a televízia Slovenska vyhlasuje konkurz do Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu na nasledujúcu pozíciu:

Člen orchestra - klarinet s povinnosťou Es klarinetu na plný pracovný úväzok.

Podmienkou účasti na konkurze je ukončené/prebiehajúce vysokoškolské štúdium alebo ukončené stredoškolské v predmetnom odbore.

Prihlášku s profesijným životopisom treba zaslať do 22. 11. 2021 e-mailom na adresu: kariera@rtvs.sk alebo listom na adresu:

Sekcia ľudských zdrojov,
Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava.

Konkurz sa uskutoční v piatok 26. 11. 2021 o 9:00 hod. v budove Slovenského rozhlasu, Mýtna 1, Bratislava.
Predpokladaný termín nástupu do zamestnania: 1.1.2022.
Miesto práce: RTVS, Mýtna 1, Bratislava
Mzda: 800 EUR brutto (v závislosti od kvalifikácie a skúseností kandidáta môže byť základná mzda dohodnutá vyššie + variabilná zložka [odmeny]

Uchádzači si na konkurz pripravia nasledujúci program:

Sólový koncert    
W. A . Mozart: Koncert A dur, KV 622  - 1. a 2. časť
alebo           
C. M. von Weber: Koncert č. 2, Es dur - 1. a 2. časť

Orchestrálne sóla
L. van Beethoven: 4. symfónia - 2. časť
L. van Beethoven: 6. symfónia - 1. časť
L. van Beethoven: 6. symfónia - 2. časť
L. van Beethoven: 6. symfónia - 3. časť
F. M. Bartholdy: Sen noci svätojánskej - Scherzo
F. M. Bartholdy: 3. symfónia (Škótska) - 2. časť
P. I. Čajkovskij: 6. symfónia - 1. časť
S. Prokofiev: Peter a vlk
S. Rachmaninov: 2. klavírny koncert - 2. časť
D. Šostakovič: 9. symfónia - 3. časť
Z. Kodály: Tance z Galanty

Es klarinet
M. Ravel: Bolero   
M. Ravel: Koncert G dur pre klavír a orchester - 3. časť
H. Berlioz: Fantastická symfónia - 5. časť
R. Strauss: Till Eupenspiegel
M. Ravel: Dafnis a Chloé

Klarinet_konkurz SOSR_party na stiahnutie_26.11.2021