Konkurz do SOSR - hoboj

9.8.2023

Konkurz do SOSR 05. 10. 2023 - hoboj

Rozhlas a televízia Slovenska vyhlasuje konkurz do Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu pre hráčov na nasledujúcich nástrojov:

hoboj

na 50 % úväzok

Konkurz sa uskutoční vo štvrtok 05. 10. 2023 o 09.00 hod. v budove RTVS, Mýtna 1, Bratislava

Prihlášku s krátkym životopisom je potrebné zaslať do 02. 10. 2023 e-mailom na adresu: kariera@rtvs.sk a richard.bednar@rtvs.sk alebo listom na adresu: Sekcia ľudských zdrojov, Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava.

Podmienkou prijatia na konkurz je ukončené alebo prebiehajúce vysokoškolské štúdium alebo ukončené stredoškolské v predmetnom odbore.
Predpokladaný termín nástupu do zamestnania: ihneď
Miesto práce: RTVS, Mýtna 1, Bratislava
Mzda: 540 EUR brutto (v závislosti od kvalifikácie a skúseností kandidáta môže byť základná mzda dohodnutá vyššie + variabilná zložka [odmeny])


Uchádzači si na konkurz pripravia nasledujúci program:

Sólový koncert
W. A. Mozart: Koncert pre hoboj a orchester C dur - 1. časť expozícia + kadencia, 2. časť bez kadencie

Orchestrálne party
Hoboj

J. Brahms: Koncert pre husle a orchester - 2. časť                                                                               
L. van Beethoven: Symfónia č. 3 a č. 6                                             
G. Rossini: Talianka v Alžíri, Straka zlodejka                               
M. Ravel: Tombeau de Couperin - 1. Prélude                                  
A. Dvořák: Symfónia č. 8 a č. 9                                                           
J. Brahms: Symfónia č. 1 - 2. časť                                                  
R. Korsakov: Šeherezáda 
P.I. Čajkovskij: 4. symfónia
M.P. Musorgskij: Obrázky z výstavy

PARTY NA STIAHNUTIE