Konkurz do SOSR - trúbka

22.7.2022

Konkurz do SOSR 26. 08. 2022 - trúbka

Rozhlas a televízia Slovenska vyhlasuje konkurz do Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu pre hráčov na nasledujúcich nástrojov:

2. trúbka (s povinnosťou prvej trúbky)

na 100 % úväzok

Konkurz sa uskutoční v piatok 26. 08. 2022 o 13.30 hod. v budove RTVS, Mýtna 1, Bratislava

Prihlášku s krátkym životopisom je potrebné zaslať do 23. 08. 2022 e-mailom na adresu: kariera@rtvs.sk alebo listom na adresu: Sekcia ľudských zdrojov, Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava.

Podmienkou prijatia na konkurz je ukončené alebo prebiehajúce vysokoškolské štúdium alebo ukončené stredoškolské v predmetnom odbore.
Predpokladaný termín nástupu do zamestnania: 15. 09. 2022.
Miesto práce: RTVS, Mýtna 1, Bratislava
Mzda: 930 EUR brutto (v závislosti od kvalifikácie a skúseností kandidáta môže byť základná mzda dohodnutá vyššie + variabilná zložka [odmeny])

Uchádzači si na konkurz pripravia nasledujúci program (PDF súbor na stiahnutie):

Sólový koncert

J. Haydn - Koncert ES Dur 1.časť s kadenciou

Orchestrálne party

G. Mahler - Symfónia č.5

M.P. Musorgskij - Obrázky z výstavy (časti Promenáda a Samuel Goldenberg)

M. Ravel - Concerto pre klavír

A. Dvořák - Symfónia č. 9, Slovanský tanec č. 9

N.R. Korsakov - Španielske capriccio, Šeherezáda - Vivo