Konkurz do SOSR - viola

22.7.2022

Konkurz do SOSR 25. 08. 2022 - viola

Rozhlas a televízia Slovenska vyhlasuje konkurz do Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu pre hráčov na nasledujúcich nástrojov:

viola - tutti

na 100 % úväzok

Konkurz sa uskutoční vo štvrtok 25. 08. 2022 o 09.00 hod. v budove RTVS, Mýtna 1, Bratislava

Prihlášku s krátkym životopisom je potrebné zaslať do 22. 08. 2022 e-mailom na adresu: kariera@rtvs.sk alebo listom na adresu: Sekcia ľudských zdrojov, Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava.

Podmienkou prijatia na konkurz je ukončené alebo prebiehajúce vysokoškolské štúdium alebo ukončené stredoškolské v predmetnom odbore.
Predpokladaný termín nástupu do zamestnania: 15. 09. 2022.
Miesto práce: RTVS, Mýtna 1, Bratislava
Mzda: 930 EUR brutto (v závislosti od kvalifikácie a skúseností kandidáta môže byť základná mzda dohodnutá vyššie + variabilná zložka [odmeny])


Uchádzači si na konkurz pripravia nasledujúci program:

Prvá časť s kadenciou jedného z koncertov:
F. A. Hoffmeister: Koncert pre violu a orchester D dur
K. Stamic: Koncert pre violu a orchester D dur

Prvá časť jedného z koncertov:
B. Bartók: Koncert pre violu a orchester
W. Walton: Koncert pre violu a orchester
P. Hindemith: Schwannendreher pre violu a orchester
 
Orchestrálne party (pdf súbor na stiahnutie):
P. I. Čajkovskij: Symfónia č. 6 h mol, op. 74 (Patetická)
L. van Beethoven: Symfónia č. 5 c mol, op. 67
B. Smetana: Predaná nevesta, predohra k opere
J. Brahms: Variácie na tému J. Haydna
F. Mendelssohn-Bartholdy: Sen noci svätojánskej, Scherzo

Hra z listu