Konkurz do SOSR - kontrabas

22.2.2022

Člen orchestra SOSR (kontrabas) na plný pracovný úväzok.

Konkurz do SOSR - kontrabas


Rozhlas a televízia Slovenska vyhlasuje konkurz do Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu na nasledujúcu pozíciu:
Člen orchestra - kontrabas na plný pracovný úväzok.

Podmienkou účasti na konkurze je ukončené/prebiehajúce vysokoškolské štúdium alebo ukončené stredoškolské v predmetnom odbore.

Prihlášku s profesijným životopisom treba zaslať do 4. 4. 2022 e-mailom na adresu: kariera@rtvs.sk alebo listom na adresu:

Sekcia ľudských zdrojov,
Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava.

Konkurz sa uskutoční v pondelok 11. 4. 2022 o 9:00 hod. v budove Slovenského rozhlasu, Mýtna 1, Bratislava.
Predpokladaný termín nástupu do zamestnania: 1.5.2022.
Miesto práce: RTVS, Mýtna 1, Bratislava
Mzda: 800 EUR brutto (v závislosti od kvalifikácie a skúseností kandidáta môže byť základná mzda dohodnutá vyššie + variabilná zložka [odmeny]

Uchádzači si na konkurz pripravia nasledujúci program:

Sólový koncert – ľubovoľný

Orchestrálne party na stiahnutie:
B. Smetana: Predaná nevesta, predohra
W. A. Mozart: Symfónia g mol
L. van Beethoven: Symfónia č. 5
M. P. Musorgskij: Obrázky z výstavy