Konkurz do SOSR - fagot

26.10.2021

Člen orchestra SOSR (fagot) na plný pracovný úväzok.

Rozhlas a televízia Slovenska vyhlasuje konkurz do Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu na nasledujúcu pozíciu:

Člen orchestra - fagot na plný pracovný úväzok.

Podmienkou účasti na konkurze je ukončené/prebiehajúce vysokoškolské štúdium alebo ukončené stredoškolské v predmetnom odbore.

Prihlášku s profesijným životopisom treba zaslať do 22. 11. 2021 e-mailom na adresu: kariera@rtvs.sk alebo listom na adresu:

Sekcia ľudských zdrojov,
Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava.

Konkurz sa uskutoční v piatok 26. 11. 2021 o 11:00 hod. v budove Slovenského rozhlasu, Mýtna 1, Bratislava.
Predpokladaný termín nástupu do zamestnania: 1.1.2022.
Miesto práce: RTVS, Mýtna 1, Bratislava
Mzda: 800 EUR brutto (v závislosti od kvalifikácie a skúseností kandidáta môže byť základná mzda dohodnutá vyššie + variabilná zložka [odmeny]

Uchádzači si na konkurz pripravia nasledujúci program:


Sólový koncert
W. A. Mozart: Koncert B dur pre fagot a orchester, KV 191
alebo
C. M. Weber: Koncert F dur pre fagot a orchester, op. 75

Orchestrálne party
W. A. Mozart: Predohra z opery Figarova svadba
B. Smetana: Predohra z opery Predaná nevesta
M. Ravel: Bolero
P. I. Čajkovskij: Symfónia č. 4 - 1. a 2. časť
P. I. Čajkovskij: Symfónia č. 5 - 1. a 3. časť
L. van Beethoven: Symfónia č. 4
N. Rimskij–Korsakov: Šeherezáda - 2. časť

Party na stiahnutie TU