Konkurz do SOSR - bicie

20.2.2023

Člen orchestra SOSR (bicie s povinnosťou hry na tympany) na plný pracovný úväzok.

Konkurz do SOSR - bicie
Rozhlas a televízia Slovenska vyhlasuje konkurz do Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu na nasledujúcu pozíciu:

Člen orchestra (bicie s povinnosťou hry na tympany) na plný pracovný úväzok.

Podmienkou účasti na konkurze je ukončené/prebiehajúce vysokoškolské štúdium alebo ukončené stredoškolské v predmetnom odbore.

Prihlášku s profesijným životopisom treba zaslať do 18. 04. 2023 e-mailom na adresu: kariera@rtvs.sk alebo listom na adresu:

Sekcia ľudských zdrojov,
Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava.

Konkurz sa uskutoční v pondelok 24. 04. 2023 o 09:00 hod. v budove Slovenského rozhlasu, Mýtna 1, Bratislava.
Predpokladaný termín nástupu do zamestnania: dohodou.
Miesto práce: RTVS, Mýtna 1, Bratislava
Mzda: 1 080 EUR brutto (v závislosti od kvalifikácie a skúseností kandidáta môže byť základná mzda dohodnutá vyššie + variabilná zložka [odmeny]

Uchádzači si na konkurz pripravia nasledujúci program (PDF súbor na stiahnutie + Súbor na stiahnutie 2)

Malý bubon:

N. R. Korsakov: Šeherezáda

B. Lylloff: Arhus Etude, č. 9


Xylofón:

G. Gershwin: An American in Paris

G. Gershwin: Porgy and Bess


Zvonkohra:

S. Prokofiev: Alexander Nevsky

P. Dukas: Apprentice Wizard


Tamburína:

A. Dvořák: Karneval

I. F. Stravinsky: Petrushka


Činely:

P. I. Tchaikovsky: Symfónia č. 4

P. I. Tchaikovsky: Rómeo a Júlia, Predohra

S. Rachmaninoff: Klavírny koncert č. 2


Triangel:

B. Smetana: Blaník

G. Rosiini: William Tell, Predohra

Tympany:

Piotr Iľjič Čajkovskij: Symfónia č. 4 f mol, op. 36 - 1. časť

Ludwig van Beethoven: Symfónia č. 7, op. 92 - 1. časť

Siegfried Fink: Pauken-Suite (Timpani-Suite) - časť Sarabande