7. abonentný koncert SOSR 2021/2022

18. 3. 2022 o 19:00 h

Konstantin Ilievsky, dirigent 
Alexandre Dimcevski, husle
PROGRAM
Ilja Zeljenka: Musica Slovaca
Levko Revutsky: Symfónia č. 2 E dur, op. 12
Dmitrij Šostakovič: Koncert pre husle a orchester č. 1 a mol, op. 77 
7. abonentný koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu bude venovaný Ukrajine. Chceme tak vyjadriť spolupatričnosť a solidaritu s Ukrajinou a jej obyvateľmi, ktorí prechádzajú neľahkou skúškou. Práve hodnoty demokracie, slobody prejavu, dodržiavania ľudských práv a rešpektovania medzinárodného práva sú základom civilizovanej spoločnosti, cez ktoré umenie a hudba kultivujú ľudského ducha.
V prvej polovici koncertu zaznie dielo slovenského skladateľa Ilju Zeljenku Musica Slovaca pre sláčikový orchester. Zeljenkova kompozičná práca vychádza z klasikov európskej moderny, zároveň je slovensky jedinečná, v diele prezentuje ľudové motívy z Čičmian a Dolného Vadičova. Symfónia č. 2 E dur ukrajinského skladateľa Levka Revutskeho je považovaná za prvú ukrajinskú národnú symfóniu. Prvá verzia z roku 1927 spája trendy ukrajinskej národnej hudby s európskymi prvkami. Za tento „europeizačný“ rozmer nesmela byť predvádzaná a v roku 1940 vyšla prepracovaná verzia ocenená ZSSR. Na dlhé roky sa pôvodná verzia symfónie stratila, v roku 2020 ju našli v archíve Ľvovskej filharmónie.

Druhá časť koncertu bude patriť Dmitrijmu Šostakovičovi. Perzekvovaný ZSSR, v obavách a strachu, reflektujúc vtedajšiu vojnovú situáciu skomponoval Koncert pre husle a orchester č. 1 a mol, ktorý je silnou výpoveďou napätej politickej doktríny. Ako sólista sa predstaví Alexandre Dimcevski, ktorý zahrá na svojich husliach vyrobených v roku 1754.

Cena vstupenky je 9 €, zľavnená 4 €. Nárok na zľavu majú študenti (ISIC), učitelia (ITIC), dôchodcovia, ako aj držitelia preukazov ZŤP a ZŤP-S.

Z dôvodu priameho prenosu zaujmite miesto v sále najneskôr 5 minút pred začiatkom koncertu.

VSTUPENKY
https://www.ticketportal.sk/event/Symfonicky_orchester_SRo_7_koncert_sezony

Vstup a pobyt návštevníkov len s prekrytými hornými dýchacími cestami.