1. abonentný koncert SOSR 2021/2022

10.09.2021 o 19:00 h

Koncert sa uskutoční na námestí Pradiareň 1900, na Páričkovej ulici.
 
MIESTO PODUJATIA: https://bit.ly/3lT1SMN

Dňa 10. septembra  sa na novom námestí pred Pradiarňou v Ružinove uskutoční 1. abonentný koncert 93. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. V rámci festivalu Symfónia umenia sa diváci môžu tešiť na najmonumentálnejšie dielo Orffovej kantáty Carmina Burana pod taktovkou šéfdirigenta SOSR Ondreja Lenárda v podaní  Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, Slovenského filharmonického zboru, Bratislavského chlapčenského zboru a sólistov: Andrea Vizvári, Aleš Jenisa a Daniel Matoušek. Na jednom pódiu bude spolu účinkovať takmer 200 umelcov. Po prvý krát pôjde o spoluprácu medzi RTVS a MČ Ružinov na tejto mimoriadnej  open -air produkcii, ktorú oceňujú nielen hudobní znalci ale aj tí, ktorí sa s klasickou hudbou iba zoznamujú.

Dielo Carmina Burana skladateľa Carla Orffa patrí k monumentálnym počinom hudby 20. storočia. Táto kantáta pre orchester, zbor a vokálne sólové hlasy mala premiéru v roku 1937 vo Frankfurte nad Mohanom v Nemecku.
Názov má latinské korene – „Carmina“ znamená „piesne“, zatiaľ čo „Burana“ je latinizovaná forma Beuren, čo je názov benediktínskeho kláštora v Bavorsku. Svojimi textami odkazuje na zbierku básní a piesní zo začiatku 13. storočia, ktoré zostavil nemecký filológ Johann Andreas Schmeller. Texty prezentujú rozmanitý pohľad na stredoveký život vrátane náboženských veršov, spoločenských satír či ľúbostných a pijanských piesní.

Skladateľ vybral 24 piesní, ktoré usporiadal do prológu, epilógu a troch častí zhruba s rovnakou dĺžkou. Prvá časť „Primo vere“ (Prišla jar) predstavuje mladistvé, energické tance; druhá časť „In taberna“ (V krčme) evokuje pijanské hodovanie a zhýralosť; dvorenie a romantická láska sú predmetom tretej časti „Cour d'amours“ (Kráľovstvo lásky). V celom diele sa kombinuje jednoduchá orchestrácia, melódie a harmónie s ťažkými rytmickými úsekmi, ktoré dávajú hudbe originálny vnútorný charakter.
Najznámejšia pieseň diela Carmina Burana je „O fortuna“ (Šťastie), ktorá slúži ako prológ aj epilóg. Pozostáva z troch strof textu, kde varuje pred silou šťastia a osudu, ktoré ponúka starodávny obraz kruhu šťastia, rozdávajúceho triumf i katastrofu náhodne. Pieseň patrí medzi najvýznamnejšie diela klasickej novodobej zborovej literatúry.

Účinkujú:
Ondrej Lenárd, dirigent
Aleš Jenis, barytón
Daniel Matoušek, tenor
Andrea Vizvári, soprán

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

Slovenský filharmonický zbor
zbormajster Adam Sedlický

Bratislavský chlapčenský zbor
zbormajsterka Magdaléna Rovňáková

ZŤP + doprovod (každý), dôchodcovia, študenti, učitelia, Ružinovčania - cena vstupenky 10 € - zľavu je potrebné aplikovať v košíku po výbere vstupeniek v plnej cene.

https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/carl-orff-carmina-burana-2021-09-10/