O nás

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vznikol v roku 1929 ako prvý profesionálny symfonický orchester na Slovensku. Oficiálnym šéfom nového rozhlasového orchestra sa vtedy stal český dirigent František Dyk. Začiatky činnosti orchestra sú spojené s mimoriadnou aktivitou Alexandra Moyzesa, ktorý sa zaslúžil o jeho postupné skvalitňovanie a rozširovanie. Za dirigentským pultom orchestra sa vystriedali Kornel Schimpl, František Babušek, Krešimir Baranović, Ľudovít Rajter, Richard Týnský, Ladislav Slovák, Václav Jiráček, Bystrík Režucha, Otakar Trhlík, Róbert Stankovský, Charles Olivieri Munroe, Oliver Dohnányi, Mario Košik a Peter Valentovič. Druhým dirigentom je od januára 2015 Adrian Kokoš. V septembri 2019 sa stal opäť šéfdirigentom orchestra Ondrej Lenárd.