Dirigenti

Konstantin Ilievsky

foto_1.jpgMMag. Konstatin Ilievsky pochádza zo známej bulharskej hudobníckej rodiny. Študovať začal v bulharskej Sofii hru na klavír u profesorky Mileny Kurtevy ako päťročný.

Vo veku14 rokov pokračoval v štúdiu u profesora Petra Čermana na štátnom konzervatóriu v Bratislave. Zároveň študoval aj dirigovanie u prof. Zdeňka Bíleka, ktoré absolvoval v spolupráci s orchestrom a komorným zborom Konzervatória. Obe štúdiá ukončil s vyznamenaním. Ako klavírista vyhral v rovnakom čase aj množstvo cien na mnohých medzinárodných súťažiach a zúčastnil sa medzinárodných majstrovských kurzov, napr. u profesora Mariana Lapšanského, Lee Kum Sina alebo Eugena Injica. Neskôr študoval kompozíciu na Univerzite hudby a múzických umení vo Viedni u prof. Detleva Müllera-Siemensa a dirigovanie u prof. Urosa Lajovica. Štúdiá ukončil magisterskými diplomami. Navštevoval aj viacero majstrovských seminárov dirigovania, napr. u Bertranda de Billyho s komorným orchestrom Webern Sinfonietta Viedeň (2010), u Ralfa Weikerta s Pro Arte Orchesterom Viedeň (2011) a u Daniela Hardinga s Viedennským komorným orchestrom (2011, Wiener Konzerthaus). Vytvoril nahrávky pre slovenský, rakúsky a bulharský rozhlas a televíziu a pravidelne nahráva so Symfonickym orchestrom Bulharského rozhlasu. S viacerými európskymi orchestrami spolupracoval ako dirigent alebo sólista. Koncertoval v Bulharsku, na Slovensku, Českej republike, Maďarsku, Rakúsku, Nemecku, Holandsku, Francúzsku, Taliansku, Poľsku, Albánsku a Írsku. Jeho skladby boli okrem týchto krajín uvedené aj v Rusku a v Spojených štátoch amerických. Jeho diela uviedli orchestre Wiener Konzert Verein (Komorný orchester viedenských symfonikov), Komorný orchester ZOE (Bratislava, Slovensko), Simfonieta Vidin (Bulharsko), Symfonický orchester Sliven (Bulharsko), Komorná opera Blagoevgrad (Bulharsko), Komorný orchester Dianopolis (Jambol, Bulharsko), Arménsky komorný orchester AGBU (Sofia, Bulharsko), Gabrovský komorný orchester (Bulharsko) Occentric Symphony Orchestra Viedeň a Sinfonietta dell'Arte. Už v 17. rokoch založil Konstantin Ilievsky v Bratislave medzinárodnú Sinfoniettu dell'Arte, ktorej je dodnes šéfdirigentom a generálnym hudobným riaditeľom. Po dvadsiatich rokoch od založenia dnes v orchestri účinkujú hudobníci viac ako desiatich národností. V roku 2010 bol členom poroty na Medzinárodnej kompozičnej súťaži Artistes en Herb v Luxembursku a za výnimočný prínos v oblasti hudby bol menovaný čestným členom medzinárodnej arménskej organizácie AGBU. V roku 2015 sa stal generálnym riaditeľom hudobného festivalu Zlatá Diana (Jambol, Bulharsko) a profesorom na Štátnom konzervatóriu v Bratislave (Slovensko). V roku 2016 bol aj dirigentom Symfonického orchestra Sliven (Bulharsko) a debutoval so Slovenskou filharmóniou na koncertoch v bratislavskej Redute. Od roku 2017 pravidelne realizuje štúdiové nahrávky v spolupráci so Symfonickým orchestrom Bulharského národného rozhlasu. V roku 2018 prvý raz spolupracoval aj so SOSR, keď dirigoval v priestoroch veľkého koncertného štúdia oficiálny diplomatický koncert pri príležitosti predsedníctva Bulharskej republiky v Rade Európskej únie. V tom istom roku získal v Bulharsku ocenenie Krištáľová lýra v kategórii dirigent za výnimočný koncert so Symfonickým orchestrom Bulharského rozhlasu, s dielami A. Brucknera, R. Straussa a G. Mahlera.


Adam Sedlický

by Patrik Dorčík.jpegJe absolventom hry na klavír v triede Dariny Švárnej a dirigovania v triede Štefana Sedlického na Konzervatóriu v Žiline.

V roku 2016 ukončil magisterské štúdium orchestrálneho dirigovania v triede Jaroslava Kyzlinka na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Absolvoval semestrálne štúdium na Hudobnej Akadémii v Krakove. Úspešne sa zúčastnil majstrovských dirigentských kurzov u Gabriela Chmury, Colina Mettersa a Michalisa Economou, kde mal možnosť dirigovať orchestre ako Beethoven Academy Orchestra, Cardiff Sinfonietta či Athens Philharmonia Orchestra.

V roku 2014 začal spolupracovať s Národným divadlom moravskoslezským v Ostrave, kde ešte počas štúdií získal angažmán v súbore opereta/muzikál (sezóna 2015/16). Od roku 2017 je v stálom dirigentskom angažmáne operného súboru Národného divadla moravskoslezského v Ostrave, kde dirigoval a diriguje tituly ako G. Verdi: La Traviata, A. Dvořák: Rusalka, L. Janáček: Osud, G. Puccini: Triptych, P. I. Tchaikovsky: Labutie jazero, Z. Fibich: Búrka, B. Britten: Zneuctenie Lukrécie, L. Minkus: Don Quijote, G. Meyerbeer: Róbert diabol, C. Orff: Carmina Burana a iné. Spolupracoval so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, Štátnou filharmóniou Košice, Štátnym komorným orchestrom Žilina, Moravskou filharmóniou Olomouc, Juhočeskou komornou filharmóniou České Budějovice, Trnavským komorným orchestrom a i. Popri svojom pôsobení v rôznych orchestroch je od roku 2015 dirigentom a umeleckým vedúcim Akademického speváckeho zboru Vysokej školy baníckej v Ostrave, ktorý v súčasnosti patrí medzi popredné komorné spevácke zbory v Českej republike. Za rok 2018 mu bola udelená cena „Sbormistr junior“ v Českej republike. Ako zbormajster bude v aktuálnej sezóne spolupracovať so Slovenským filharmonickým zborom.


Adrian Kokoš

Adrian_Kokos.jpgSo základmi hudby oboznámila Adriana Kokoša pani Alžbeta Mišleyová. Už ako 10-ročný hrával na bohoslužbách v Reformovanom kresťanskom kostole v Jenkovciach, odkiaľ pochádza. Na Vysokej škole múzických umení v Bratislave vyštudoval zborové dirigovanie v triede prof. Blanky Juhaňákovej, v orchestrálnom dirigovaní bol žiakom prof. Ondreja Lenárda.

Od januára 2004 pôsobí ako zbormajster a dirigent v Slovenskom rozhlase, kde nanovo založil Detský spevácky zbor a nadviazal tak na jeho bohatú 50-ročnú tradíciu. Spolupracuje so Symfonickým orchestrom SRo, s ktorým okrem koncertnej činnosti pravidelne realizuje štúdiové nahrávanie pre RTVS. V roku 2003 začala jeho spolupráca so slovenským skladateľom Víťazoslavom Kubičkom. Vo svetovej premiére uviedol desať skladateľových opier, spomeňme napr. Kristov dotyk, Marína Havranová, Šavol, Betlehem. Ďalej dirigoval viaceré domáce i zahraničné hudobné telesá (Cappella Istropolitana, Moravská filharmónia Olomouc, Štátna filharmónia Košice, Janáčková filharmonie Ostrava, Johann Strauss orchester v nemeckom Coburgu a iné). Ako dirigent sa predstavil aj na viacerých hudobných festivaloch (medzinárodný festival Musica Sacra v Nitre, Festival sakrálneho umenia Košice, Viva Musica Festival, Bratislavské hudobné slávnosti, Europäische Johann Strauss Bühnenwerke Festival, operný festival Smetanova Litomyšl, medzinárodný festival Petra Dvorského – Jaroměřice, Dvořáková Olomouc).

V roku 2008 dirigoval na renomovanom hudobnom festivale – Summa Cum Laude vo Viedenskej filharmónii, v Slovenskej filharmónii uviedol Kubičkov Betlehem. V sezóne 2009/10 pôsobil ako hosťujúci dirigent Štátnej opery v Banskej Bystrici, kde naštudoval neznámu Straussovu operetu Indigo a v septembri 2009 pod jeho taktovkou odznela v Rosenthal-Theater Selb Straussova opereta Wiener Blut. V rokoch 2010 – 2011 absolvoval s orchestrom Cappella Istropolitana prvé česko-slovenské symfonické turné speváka a skladateľa Miroslava Žbirku. Predstavil sa aj na 30. ročníku Letných olympijských hier v Londýne, kde v slávnom divadle Sadlers Wels spolu s Miroslavom Žbirkom a svetovou art-rockovou legendou skupiny YES Jonom Andersonom dirigoval Slovenský reprezentatívny koncert. Od januára 2015 pôsobí ako druhý dirigent. Do 31. 1. 2018 bol tiež hlavným dramaturgom Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu.

Adrian Kokoš je uznávaným interpretom a propagátorom slovenskej vokálno-inštrumentálnej hudby, nahral viacero hudobných titulov, ktoré vydali vydavateľstvá Slovak Radio Records, Universal Music. Pravidelne sa podieľa na umeleckých programoch pre Rozhlas a televíziu Slovenska a Českú televíziu.