História

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vznikol v roku 1929 ako prvý profesionálny symfonický orchester na Slovensku. Oficiálnym šéfom nového rozhlasového orchestra sa vtedy stal český dirigent František Dyk. Začiatky činnosti orchestra sú spojené s mimoriadnou aktivitou Alexandra Moyzesa, ktorý sa zaslúžil o jeho postupné skvalitňovanie a rozširovanie. Za dirigentským pultom orchestra sa vystriedali Kornel Schimpl, František Babušek, Krešimir Baranović, Ľudovít Rajter, Richard Týnský, Ladislav Slovák, Václav Jiráček, Bystrík Režucha, Otakar Trhlík, Róbert Stankovský, Charles Olivieri Munroe, Oliver Dohnányi, Mario Košik a Peter Valentovič. Druhým dirigentom je od januára 2015 Adrian Kokoš. V septembri 2019 sa stal opäť šéfdirigentom orchestra Ondrej Lenárd.

Prvé slovenské profesionálne symfonické teleso má za sebou takmer deväťdesiat rokov úctyhodnej histórie. Za ten čas orchester realizoval nespočetné množstvo nahrávok pre Opus, Supraphon, Naxos, Marco Polo, Arte Nova a iné. Pravdepodobne niet na svete orchestra s takým veľkým počtom vydaných audionosičov, ako je Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Okrem toho orchester pravidelne pracuje na nahrávaní hudby k známym slovenským filmom, v poslednom období to boli napríklad Rukojemník či Láska na vlásku.

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vystupuje s poprednými dirigentmi sveta (Ch. Mackerras, N. Järvi, K. Trevor, A. Paris, F. Haider, A. Mogrelia, D. Porcelijn, V. Spivakov, P. Altrichter, Y. Kamdzhalov a i.) a vynikajúcimi domácimi aj zahraničnými sólistami, medzi ktorých patria napríklad Anna Netrebko, Yusif Eyvazov, Boris Berezovskij, Edita Gruberová, Adriana Kučerová, Štefan Kocán, Pavol Bršlík, Daniel Ottensamer, Dana Ciocarlie, Alena Baeva, Andrey Yaroshinsky, Jiří Bárta, Milan Paľa, Dalibor Karvay a ďalší.

Orchester pravidelne účinkuje na domácich festivaloch ako Bratislavské hudobné slávnosti, Nová slovenská hudba, Melos-Étos, Allegretto Žilina či Radio_Head Awards festival. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu je vítaným hosťom aj na zahraničných pódiách. Hosťoval napríklad v Rakúsku, Nemecku, Maďarsku, Španielsku či Japonsku. Viackrát vystúpil v prestížnej koncertnej sále Musikverein vo Viedni, vo Filharmónii Essen, Filharmónii Kolín, v Klagenfurte a i. V rokoch 2016 a 2017 participoval na festivale operných predstavení Nápoj lásky a Rigoletto v kameňolome St. Margarethen. Výraznou udalosťou v aktivitách orchestra je napríklad aj premiérová nahrávka opery Ermanna Wolfa-Ferrariho Šperky Madony.

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu sa so svojimi hudobníkmi a hlavným dirigentom špecializujú na repertoár klasicizmu, romantizmu, ale i 20. a 21. storočia. Na každom zo svojich koncertov v sezóne uvádzajú aj diela slovenských skladateľov a mnohé z nich sú premiérové. Orchester pravidelne spolupracuje so slovenskými vydavateľstvami na nahrávaní a prezentácii najmä domácej tvorby.