Príbeh hudby 2 - O nesmrteľnosti

19.11.2019

Bratislavský chlapčenský zbor v spolupráci s RTVS a so SOSR uvádza pokračovanie výnimočného projektu vzdelávacích koncertov pre celú rodinu, Príbeh hudby 2 - O nesmrteľnosti. Gabriel Rovňák ml., dirigent a moderátor Symfonický orchester Slovenského rozhlasu Bratislavský chlapčenský zbor (zbormajsterka Magdaléna Rovňáková) Rómsky folklórny súbor Romano Jilo (umelecký vedúci Peter Kačica) Maroš Klátik, klavír

Príbeh hudby 2 - O nesmrteľnosti

22.11.2019 a 23.11.2019 o 10:30 h, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu

Najnovší Príbeh hudby bude o nesmrteľnosti.

Autorský vzdelávací projekt zbormajstra Bratislavského chlapčenského zboru a vysokoškolského pedagóga Gabriela Rovňáka ml., "Príbeh hudby", zaznie vďaka spolupráci s RTVS opäť v podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu a ďalších účinkujúcich. Tento rok ho uvidia tiež diváci v priamom prenose na Dvojke RTVS.

Bratislavský chlapčenský zbor prostredníctvom svojho zbormajstra, Gabriela Rovňáka ml., realizuje jeden z najväčších hudobno-vzdelávacích projektov na Slovensku. Príbeh hudby - to je cyklus koncertov, ktoré pútavou formou zoznamujú mladých divákov so svetom klasickej hudby za účasti vynikajúcich umelcov. "Uvedomujeme si, že mladým ľuďom musíme priniesť hudobné umelecké diela v najvyššej možnej interpretačnej kvalite a predstaviť ich formou, ktorá je im blízka - iba tak vedia divákov naplno zasiahnuť a získať ich pre svet klasickej hudby," povedal Gabriel Rovňák ml.

Počas koncertu "O nesmrteľnosti" budeme hľadať odpovede na otázky, prečo sa niektoré hudobné diela stali v hudobnom kontexte "nesmrteľné" a iné nie. V čom boli známi skladatelia nedostižní? Tento koncert bude zároveň prvým interaktívnym koncertom z cyklu Príbeh hudby, počas ktorého deti z celého Slovenska vyberú z dvoch diel to, ktoré je podľa nich "nesmrteľné". Na koncerte zaznie svetová premiéra orchestrálnej verzie vybraných častí z cyklu JA RA LAJ skladateľky Sylvie Bodorovej. Dielo vzniklo na objednávku Príbehu hudby. Počas vzdelávacieho rodinného koncertu zaznejú tiež ukážky z diel W.A.Mozarta, L. van Beethovena, S. Rachmaninova, F. Chopina a ďalších. Sprevádzané budú pútavým hovoreným slovom v podaní Gabriela Rovňáka ml.

Kocerty sa uskutočnia 22. a 23. novembra 2019 vo Veľkom koncertom štúdiu Slovenského rozhlasu. Prvý koncert bude v priamom prenose vysielať Dvojka RTVS a bude neverejný. Zúčastnia sa ho však žiaci základných škôl z celého Slovenska. Vstupenky na druhý koncert je možné si zakúpiť v sieti Ticketportal. Na koncerte sa predstaví Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Bratislavský chlapčenský zbor (zbormajsterka Magdaléna Rovňáková), Rómsky folklórny súbor Romano Jilo (umelecký vedúci Peter Kačica), Maroš Klátik (klavír) a Gabriel Rovňák ml. (dirigent, moderátor).

Koncert Príbeh hudby 1 v roku 2018 vďaka online streamu RTVS sledovali desaťtisíce divákov na celom Slovensku. "Ako prví sme priniesli na Slovensko formát podujatia, vysielaný prostredníctvom interaktívnych tabúľ priamo do jednotlivých tried na základných a stredných školách. Aj vďaka tomu sa ku nášmu koncertu mohli dostať aj deti z malých obcí a oblastí, ktoré sú vzdialené od kultúrnych centier. Som nesmierne rada, že už do prvého ročníka nášho projektu sa zapojilo viac ako 300 škôl," povedala zakladateľka a dirigentka Bratislavského chlapčenského zboru, Magdaléna Rovňáková.

Filozofiu vzdelania - ako jednej z najsilnejších hodnôt, s autormi projektu zdieľajú aj partneri koncertu Príbeh hudby II - O nesmrteľnosti. Hlavným organizátorom podujatia je Občianske združenie BChZ. Spoluorganizátorom podujatia a hlavným mediálnym partnerom je Rozhlas a televízia Slovenska. Generálnym partnerom koncertu je UPC Broadband Slovakia s.r.o., z verejných zdrojov podujatie podporil Fond na podporu umenia a Bratislavský samosprávny kraj. Ďakujeme za významnú podporu Nadácia VUB, Nadácia Poštovej banky, Eurovea, Polygrafické centrum, buckleup, Vlado Škuta Photography, SOZA. Mediálnymi partnermi koncertu sú: Hudobný život, in.ba, Opera Slovakia.

Občianske združenie BChZ