Konkurz do SOSR 27. 11. - husle

24.10.2019

Konkurz do SOSR 27. 11. 2019 - husle

Konkurz do SOSR 27. 11. - husle

Rozhlas a televízia Slovenska vyhlasuje konkurz do Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu pre hráčov na nasledujúcich nástrojov:

husle

na 75 % úväzok

Konkurz sa uskutoční v stredu 27. 11. 2019 o 16.00 hod. v budove RTVS, Mýtna 1, Bratislava

Prihlášku s krátkym životopisom je potrebné zaslať do 25. 11. 2019 e-mailom na adresu: kariera@rtvs.sk alebo listom na adresu: Sekcia ľudských zdrojov, Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava.

Podmienkou prijatia na konkurz je ukončené alebo prebiehajúce vysokoškolské štúdium alebo ukončené stredoškolské v predmetnom odbore.
Predpokladaný termín nástupu do zamestnania: 1. 1. 2020.
Miesto práce: RTVS, Mýtna 1, Bratislava
Mzda: 660 EUR brutto (v závislosti od kvalifikácie a skúseností kandidáta môže byť základná mzda dohodnutá vyššie + variabilná zložka [odmeny])


Uchádzači si na konkurz pripravia nasledujúci program:

Sólový koncert:
W. A. Mozart: Husľový koncert č. 3, č. 4 alebo č. 5, 1. časť, expozícia + kadencia
1 skladba podla vlastného výberu (celá skladba alebo časť z nej v maximálnej dĺžke 5 min.)
 
Orchestrálne party (pdf súbor na stiahnutie):
W. A. Mozart: Symfónia č. 39, 4. časť: začiatok po A
A. Dvořák: Symfónia č. 8, 3. časť, 4 takty pre B po D
B. Smetana: Predaná nevesta, predohra: začiatok po A
 
Hra z listu