Náhradný koncert pre abonentkárov

9.3.2022

 

Náhradný koncert pre abonentkárov

Pozývame všetkých majiteľov abonentiek na náhradný koncert za zrušený 4. abonentný koncert (Vianočný), ktorý sa mal konať 3.12.2021. Náhradný koncert sa uskutoční 8.4.2022 o 19:00 vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Abonentné miesta zostávajú v platnosti.

PROGRAM
Antonín Dvořák: Requiem – zádušná omša pre sóla, zbor a orchester b mol, op. 89

Ondrej Lenárd, dirigent
Český filharmonický sbor Brno
Eva Hornyáková, soprán
Terézia Kružliaková, mezzosoprán
Richard Samek, tenor
Peter Mikuláš, bas