Zmena programu - 7. abonentný koncert SOSR

9.3.2022

Zmena programu - 7. abonentný koncert SOSR

Konstantin Ilievsky, dirigent
Alexandre Dimcevski, husle

PROGRAM
Ilja Zeljenka: Musica Slovaca
Levko Revutsky: Symfónia č. 2 E dur, op. 12
Dmitrij Šostakovič: Koncert pre husle a orchester č. 1 a mol, op. 77

7. abonentný koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu bude venovaný Ukrajine. Chceme tak vyjadriť spolupatričnosť a solidaritu s Ukrajinou a jej obyvateľmi, ktorí prechádzajú neľahkou skúškou. Práve hodnoty demokracie, slobody prejavu, dodržiavania ľudských práv a rešpektovania medzinárodného práva sú základom civilizovanej spoločnosti, cez ktoré umenie a hudba kultivujú ľudského ducha.

V prvej polovici koncertu zaznie dielo slovenského skladateľa Ilju Zeljenku Musica Slovaca pre sláčikový orchester. Zeljenkova kompozičná práca vychádza z klasikov európskej moderny, zároveň je slovensky jedinečná, v diele prezentuje ľudové motívy z Čičmian a Dolného Vadičova. Symfónia č. 2 E dur ukrajinského skladateľa Levka Revutskeho je považovaná za prvú ukrajinskú národnú symfóniu. Prvá verzia z roku 1927 spája trendy ukrajinskej národnej hudby s európskymi prvkami. Za tento „europeizačný“ rozmer nesmela byť predvádzaná a v roku 1940 vyšla prepracovaná verzia ocenená ZSSR. Na dlhé roky sa pôvodná verzia symfónie stratila, v roku 2020 ju našli v archíve Ľvovskej filharmónie.

Druhá časť koncertu bude patriť Dmitrijmu Šostakovičovi. Perzekuovaný ZSSR, v obavách a strachu, reflektujúc vtedajšiu vojnovú situáciu skomponoval Koncert pre husle a orchester č. 1 a mol, ktorý je silnou výpoveďou napätej politickej doktríny. Ako sólista sa predstaví Alexandre Dimcevski, ktorý zahrá na svojich husliach vyrobených v roku 1754.