Konkurz do SOSR - trúbka

21.9.2020

Člen orchestra SOSR (trúbka) na plný pracovný úväzok.

Konkurz do SOSR - trúbka
Rozhlas a televízia Slovenska vyhlasuje konkurz do Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu na nasledujúcu pozíciu:

Člen orchestra - trúbka (s povinnosťou prvej trúbky) na plný pracovný úväzok.

Podmienkou účasti na konkurze je ukončené/prebiehajúce vysokoškolské štúdium alebo ukončené stredoškolské v predmetnom odbore.

Prihlášku s profesijným životopisom treba zaslať do 4. 10. 2020 e-mailom na adresu: kariera@rtvs.sk alebo listom na adresu:

Sekcia ľudských zdrojov,
Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava.

Konkurz sa uskutoční v stredu 7. 10. 2020 o 11:00 hod. v budove Slovenského rozhlasu, Mýtna 1, Bratislava.
Predpokladaný termín nástupu do zamestnania: dohodou.
Miesto práce: RTVS, Mýtna 1, Bratislava
Mzda: 800 EUR brutto (v závislosti od kvalifikácie a skúseností kandidáta môže byť základná mzda dohodnutá vyššie + variabilná zložka [odmeny]

Uchádzači si na konkurz pripravia nasledujúci program (PDF súbor na stiahnutie):

Sólový koncert

J. Haydn - Koncert ES Dur 1.časť s kadenciou

Orchestrálne party

G. Mahler - Symfónia č.5

M.P. Musorgskij - Obrázky z výstavy (časti Promenáda a Samuel Goldenberg)

M. Ravel - Concerto pre klavír

A. Dvořák - Symfónia č. 9, Slovanský tanec č. 9

N.R. Korsakov - Španielske capriccio, Šeherezáda - Vivo


https://www.rtvs.sk/media/a542/file/item/sk/0002/inzercia_sosr_clen_orchestra_trubka_7_10_2020.D78N.pdf