KONKURZ DRAMATURG SOSR

20.5.2020

Rozhlas a televízia Slovenska vyhlasuje konkurz na pozíciu: DRAMATURG SYMFONICKÉHO ORCHESTRA SLOVENSKÉHO ROZHLASU na polovičný pracovný úväzok.

KONKURZ DRAMATURG SOSR

Podmienkou účasti je ukončené/prebiehajúce vysokoškolské štúdium alebo prax na obdobnej pracovnej pozícii.

Prihlášku s profesijným životopisom treba zaslať do 11. 6. 2020 e-mailom na adresu:

kariera@rtvs.sk alebo listom na adresu: Sekcia ľudských zdrojov, Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava.

Konkurz sa uskutoční v utorok 16. 6. 2020
o 13:00 hod. v budove Slovenského rozhlasu,
Mýtna 1, Bratislava.

Miesto práce: RTVS, Mýtna 1, Bratislava
Termín nástupu: dohodou
Mzda: 500€ brutto (v závislosti od kvalifikácie a skúseností kandidáta
môže byť základná mzda dohodnutá vyššie + variabilná zložka (odmeny)

Viac informácií: https://www.rtvs.sk/media/a542/file/item/0002/inzercia_sosr_dramaturg.gT6c.pdf