Konkurz do SOSR - fagot - nový termín

16.7.2020

Člen orchestra SOSR (fagot) na polovičný pracovný úväzok.

Rozhlas a televízia Slovenska vyhlasuje konkurz do Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu na nasledujúcu pozíciu:

Člen orchestra (fagot) na polovičný pracovný úväzok.

Podmienkou účasti na konkurze je ukončené/prebiehajúce vysokoškolské štúdium alebo ukončené stredoškolské v predmetnom odbore.

Prihlášku s profesijným životopisom treba zaslať do 12. 8. 2020 e-mailom na adresu: kariera@rtvs.sk alebo listom na adresu:

Sekcia ľudských zdrojov,
Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava.

Konkurz sa uskutoční v pondelok 17. 8. 2020 o 14:00 hod. v budove Slovenského rozhlasu,
Mýtna 1, Bratislava.

Podmienkou prijatia na konkurz je ukončené alebo prebiehajúce vysokoškolské štúdium alebo ukončené stredoškolské v predmetnom odbore.

Predpokladaný termín nástupu do zamestnania: dohodou.

Miesto práce: RTVS, Mýtna 1, Bratislava

Mzda: 400 EUR brutto (v závislosti od kvalifikácie a skúseností kandidáta môže byť základná mzda dohodnutá vyššie + variabilná zložka [odmeny]

Uchádzači si na konkurz pripravia nasledujúci program:

Sólový koncert:

Ľubovoľný z koncertov:

W. A. Mozart: Koncert B dur

C. M. Weber: Koncert F dur


Orchestrálne party (pdf súbor na stiahnutie):

W. A. Mozart: Predohra z opery Figarova svadba

B. Smetana: Predohra z opery Predaná nevesta

M. Ravel: Bolero

P. I. Čajkovskij: Symfónia č. 4 – 1. a 2. časť

P. I. Čajkovskij: Symfónia č. 5 – 1. a 3. časť

L. van Beethoven: Symfónia č. 4

N. Rimskij–Korsakov: Šeherezáda – 2. časť

https://www.rtvs.sk/media/a542/file/item/sk/0002/inzercia_sosr_clen_orchestra_fagot_.Xjju.pdf