Konkurz do SOSR - fagot - zmena termínu

25.2.2020

Konkurz do SOSR - fagot - zmena termínu


Vážení uchádzači o pozíciu hráč na fagote,

v súvislosti so zavedením nových preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu si vás týmto dovoľujeme informovať o zmene termínu konania konkurzu na túto pozíciu. Termín je odložený na neurčito. O novom termíne vás včas upovedomíme. Zároveň je predĺžené prijímanie prihlášok na tento konkurz do 15. 4. 2020 v zmysle inštrukcií uvedených nižšie.

Ďakujeme za porozumenie.

***


Rozhlas a televízia Slovenska vyhlasuje konkurz do Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu na pozíciu:

hráč na fagote

na polovičný úväzok

Konkurz sa uskutoční v utorok 24. 3. 2020 o 14.00 hod. v budove RTVS, Mýtna 1, Bratislava

Prihlášku s krátkym životopisom je potrebné zaslať do 20. 3. 2020 e-mailom na adresu: kariera@rtvs.sk alebo listom na adresu: Sekcia ľudských zdrojov, Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava.

Podmienkou prijatia na konkurz je ukončené alebo prebiehajúce vysokoškolské štúdium alebo ukončené stredoškolské v predmetnom odbore.
Predpokladaný termín nástupu do zamestnania: dohodou.
Miesto práce: RTVS, Mýtna 1, Bratislava
Mzda: 400 EUR brutto (v závislosti od kvalifikácie a skúseností kandidáta môže byť základná mzda dohodnutá vyššie + variabilná zložka [odmeny])


Uchádzači si na konkurz pripravia nasledujúci program:

Sólový koncert:

Ľubovoľný z koncertov:

W. A. Mozart: Koncert B dur

C. M. Weber: Koncert F dur


Orchestrálne party (pdf súbor na stiahnutie):

W. A. Mozart: Predohra z opery Figarova svadba

B. Smetana: Predohra z opery Predaná nevesta

M. Ravel: Bolero

P. I. Čajkovskij: Symfónia č. 4 – 1. a 2. časť

P. I. Čajkovskij: Symfónia č. 5 – 1. a 3. časť

L. van Beethoven: Symfónia č. 4

N. Rimskij–Korsakov: Šeherezáda – 2. časť