Konkurz do SOSR 4. 3. - husle

3.2.2020

Konkurz do SOSR 4. 3. 2020 - husle

Konkurz do SOSR 4. 3. - husle

Rozhlas a televízia Slovenska vyhlasuje konkurz do Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu pre hráčov na nasledujúcich nástrojoch:

husle

na plný/polovičný úväzok

Konkurz sa uskutoční v stredu 4. 3. 2020 o 14.00 hod. v budove RTVS, Mýtna 1, Bratislava

Prihlášku s krátkym životopisom je potrebné zaslať do 28. 2. 2020 e-mailom na adresu: kariera@rtvs.sk alebo listom na adresu: Sekcia ľudských zdrojov, Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava.

Podmienkou prijatia na konkurz je ukončené alebo prebiehajúce vysokoškolské štúdium alebo ukončené stredoškolské v predmetnom odbore.
Predpokladaný termín nástupu do zamestnania: dohodou.
Miesto práce: RTVS, Mýtna 1, Bratislava
Mzda: 800/400 EUR brutto pre plný/polovičný úväzok (v závislosti od kvalifikácie a skúseností kandidáta môže byť základná mzda dohodnutá vyššie + variabilná zložka [odmeny])


Uchádzači si na konkurz pripravia nasledujúci program:

Sólový koncert:

W. A. Mozart: Husľový koncert č. 3, č. 4 alebo č. 5, 1. časť, expozícia + kadencia

1 skladba podla vlastného výberu (celá skladba alebo časť z nej v maximálnej dĺžke 5 min.)


Orchestrálne party
(pdf súbor na stiahnutie):

W. A. Mozart: Symfónia č. 39, 4. časť: začiatok po A

A. Dvořák: Symfónia č. 8, 3. časť, 4 takty pre B po D

B. Smetana: Predaná nevesta, predohra: začiatok po A


Hra z listu