KONKURZ DRAMATURG SOSR

21.1.2020

Konkurz na pozíciu Dramaturg Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu

KONKURZ DRAMATURG SOSR

Rozhlas a televízia Slovenska vyhlasuje konkurz do Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu na pozíciu Dramaturg.

- na polovičný pracovný úväzok.

Podmienkou účasti je ukončené/prebiehajúce vysokoškolské štúdium alebo prax na obdobnej pracovnej pozícii.

Prihlášku s profesijným životopisom treba zaslať do 24. 1. 2020 e-mailom na adresu:

kariera@rtvs.sk alebo listom na adresu: Sekcia ľudských zdrojov,
Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava.

Konkurz sa uskutoční v utorok 28. 1. 2020 o 13:30 hod. v budove Slovenského rozhlasu,
Mýtna 1, Bratislava.

Miesto práce: RTVS, Mýtna 1, Bratislava
Termín nástupu: dohodou

Mzda: 500€ brutto (v závislosti od kvalifikácie a skúseností kandidáta
môže byť základná mzda dohodnutá vyššie + variabilná zložka (odmeny)

Viac informácií nájdete i na: http://cdn.srv.rtvs.sk/a542/file/item/sk/0002/inzercia_dramaturg_sosr.Clq6.pdf