Konkurz do SOSR 28. 11. 2019 - lesný roh

24.10.2019

Konkurz do SOSR 28. 11. 2019 - lesný roh

Konkurz do SOSR 28. 11. 2019 - lesný roh

Rozhlas a televízia Slovenska vyhlasuje konkurz do Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu pre hráčov na nasledujúcich nástrojov:

lesný roh

na 75 % úväzok

Konkurz sa uskutoční vo štvrtok 28. 11. 2019 o 10.00 hod. v budove RTVS, Mýtna 1, Bratislava

Prihlášku s krátkym životopisom je potrebné zaslať do 26. 11. 2019 e-mailom na adresu: kariera@rtvs.sk alebo listom na adresu: Sekcia ľudských zdrojov, Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava.

Podmienkou prijatia na konkurz je ukončené alebo prebiehajúce vysokoškolské štúdium alebo ukončené stredoškolské v predmetnom odbore.
Predpokladaný termín nástupu do zamestnania: 1. 1. 2020.
Miesto práce: RTVS, Mýtna 1, Bratislava
Mzda: 660 EUR brutto (v závislosti od kvalifikácie a skúseností kandidáta môže byť základná mzda dohodnutá vyššie + variabilná zložka [odmeny])


Uchádzači si na konkurz pripravia nasledujúci program:

Sólový koncert:
W. A. Mozart: Koncert pre lesný roh č. 4 - expozícia
J. Strauss: Koncert pre lesný roh č. 1 - expozícia

Orchestrálne party:
L. van Beethoven: Symfónia č. 7, 1. časť
J. Brahms: Symfónia č. 3, 3. časť
A. Dvořák: Symfónia č. 9 "Novosvetská", 4. časť
P. I. Čajkovskij: Symfónia č. 5, 2. časť
R. Strauss: Till Eulenspiegel
C. Franck: Symfónia d mol, 2. časť

Hra z listu