Konkurz do SOSR 28. 11. 2019 - kontrabas

24.10.2019

Konkurz do SOSR 28. 11. 2019 - kontrabas

Konkurz do SOSR 28. 11. 2019 - kontrabas

Rozhlas a televízia Slovenska vyhlasuje konkurz do Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu pre hráčov na nasledujúcich nástrojov:

kontrabas

na 75 % úväzok

Konkurz sa uskutoční vo štvrtok 28. 11. 2019 o 9.00 hod. v budove RTVS, Mýtna 1, Bratislava

Prihlášku s krátkym životopisom je potrebné zaslať do 26. 11. 2019 e-mailom na adresu: kariera@rtvs.sk alebo listom na adresu: Sekcia ľudských zdrojov, Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava.

Podmienkou prijatia na konkurz je ukončené alebo prebiehajúce vysokoškolské štúdium alebo ukončené stredoškolské v predmetnom odbore.
Predpokladaný termín nástupu do zamestnania: 1. 1. 2020.
Miesto práce: RTVS, Mýtna 1, Bratislava
Mzda: 660 EUR brutto (v závislosti od kvalifikácie a skúseností kandidáta môže byť základná mzda dohodnutá vyššie + variabilná zložka [odmeny])


Uchádzači si na konkurz pripravia nasledujúci program:

Sólový koncert - povinný:
K. Ditters von Dittersdorf: Koncert D dur, 1. časť

Sólový koncert voliteľný - prvá časť jedného z koncertov podľa výberu uchádzača:

S. Kusevickij Koncert pre kontrabas a orchester, op. 3
G. Bottesini Koncert pre kontrabas a orchester č. 1 fis mol
 
Orchestrálne party:
B. Smetana: Predaná nevesta, predohra
W. A. Mozart: Symfónia g mol
L. van Beethoven: Symfónia č. 5
M. P. Musorgskij: Obrázky z výstavy

Hra z listu