Konkurz do SOSR 27. 11. 2019 - koncertný majster

24.10.2019

Konkurz do SOSR 27. 11. 2019 - koncertný majster

Konkurz do SOSR 27. 11. 2019 - koncertný majster

Rozhlas a televízia Slovenska vyhlasuje konkurz do Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu na nasledujúcu pozíciu:

koncertný majster

na 75 % úväzok

Konkurz sa uskutoční v stredu 27. 11. 2019 o 14.00 hod. v budove RTVS, Mýtna 1, Bratislava

Prihlášku s krátkym životopisom je potrebné zaslať do 25. 11. 2019 e-mailom na adresu: kariera@rtvs.sk alebo listom na adresu: Sekcia ľudských zdrojov, Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava.

Podmienkou prijatia na konkurz je ukončené alebo prebiehajúce vysokoškolské štúdium alebo ukončené stredoškolské v predmetnom odbore.
Predpokladaný termín nástupu do zamestnania: 1. 1. 2020.
Miesto práce: RTVS, Mýtna 1, Bratislava
Mzda: 880 EUR brutto (v závislosti od kvalifikácie a skúseností kandidáta môže byť základná mzda dohodnutá vyššie + variabilná zložka [odmeny])


Uchádzači si na konkurz pripravia nasledujúci program:

Sólový koncert:
W. A. Mozart: Husľový concert č. 3, č. 4 alebo č. 5, 1. časť, expozícia + kadencia
Prvá časť romantického koncertu s kadenciou
 
Orchestrálne party:
N. Rimskij-Korsakov: Šeherezáda, symfonická suita, op. 35
A. Dvořák: Koncert pre violončelo a orchester h mol, op. 104, sólo pre husle
A. Dvořák: Symfónia č. 8, 3. časť: 4 takty pred B po D

Hra z listu