2. abonentný koncert sezóny 2020/2021

16.10.2020 o 19:00 h

Roman Berger: Musica pro defunctis pre orchester
Piotr Iľjič Čajkovskij: Variácie na rokokovú tému pre violončelo a orchester op. 33
Alexander Porfirievič Borodin: Symfónia č.2 h mol „Bohatierska“
 
Konstantin Ilievsky, dirigent
Ján Bogdan, violončelo