Rozhlas

Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, kapacita 522 miest 

Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, kapacita 183 miest

Komorné štúdio Slovenského rozhlasu, kapacita 110 miest