Hosťujúci dirigenti

David Hernando Rico
Rastislav Štúr
Anton Popovič
Marián Lejava