Úspech projektu Romeo a Júlia

Kemka, Miezga, Jakab, Prevendarčík, Banášová, "Šarkan" a ďalší spolu so SOSR-om v úspešnom edukačnom projekte Romeo a Júlia

Úspech projektu Romeo a Júlia

Tlačovú správu nájdete pod fotografiami


XXXX0494_res.jpg


XXXX0678_res.jpg

XXXX0878_res.jpg

XXXX9534_res.jpg

XXXX0170_res.jpg

XXXX9459_res.jpg


V novom vzdelávacom projekte pre stredoškolákov "hviezdia" Banášová, Šarkan, Kemka aj Miezga!


Najskôr pozorné ticho, potom burácavý potlesk! Takto prijali študenti výnimočný kultúrno-vzdelávací  projekt, ktorý atraktívnou formou spája vážnu hudbu a kvalitnú literatúru! Cyklus „Shakespeare-Prokofiev/ROMEO A JÚLIA“ je pripravený tak, že zaujme žiakov zo všetkých druhov škôl – od konzervatórií, gymnázií, až po stredné odborné školy. Autormi projektu sú Anton Popovič a Adrian Rajter, hudobnú zložku zabezpečuje 82-členný Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. V činohernej časti hviezdia herci Juraj Kemka, Marián Miezga, Róbert Jakab, Sáva Popovič, Marián Prevendarčík a študenti bratislavského konzervatória. Netradičné výchovné koncerty  moderuje  Adela Banášová, Peter „Šarkan“ Novák a Jozef „Dodo“ Kuriľák. Projekt organizuje Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s Centrom pre filantropiu, partnermi sú RTVS, SND, Divadlo ASTORKA Korzo’90, Konzervatórium v Bratislave a SOZA. Podujatia sa konajú pod záštitou Ministerstva kultúry SR a Ministerstva školstva, vedy,  výskumu a športu SR.

Ak sa vážna hudba a literatúra podá atraktívnou formou, môže študentov zaujať. Dokázal to nový kultúrno-vzdelávací  projekt „Shakespeare-Prokofiev/ROMEO A JÚLIA“. Na otváracom koncerte odmenili mladí ľudia umelcov burácavým potleskom. Autormi nového konceptu výchovných koncertov sú skladateľ a dirigent Anton Popovič a muzikológ a dramaturg Adrian Rajter.

„Mám vynikajúci pocit. Som naozaj potešený, že sa študentom páči zvuk symfonického orchestra, reagujú naň veľmi dobre. V našej krajine sme ponechali kultúru tak trocha na samovývoj, čo nie je dobré. V rozvinutých krajinách je naopak kultúra identifikačným znakom, je dušou spoločenstva. Týmto projektom sme sa chceli pripojiť k vyspelým krajinám a pripraviť študentom sofistikovanú produkciu, ktorá ich možno privedie k záujmu o vážnu hudbu,“ uviedol Anton Popovič.

„Publikum býva rôznorodé. Niekedy je celý čas úplne ticho, inokedy mladí ľudia na emocionálne vypäté scény reagujú naopak ako my dospelí – smiechom. Zakaždým je však publikum pozorné a veľmi dobre reaguje na hudbu, čo je pre mňa obzvlášť veľkým potešením,“ doplnil Adrian Rajter.

Mnohí študenti reagovali nadšene. Sami vravia, že ich až prekvapilo, ako sa im predstavenie páčilo. Viacerí potvrdili, že sa o vážnu hudbu začnú viac zaujímať. Pri tvorbe konceptu sa autori  inšpirovali v zahraničí.

„Takéto podujatia sú vo vyspelej Európe a v USA úplne bežné. Symfonické orchestre si vychovávajú budúce publikum. Americké orchestre dokonca chodia za študentmi do škôl, hrávajú im v telocvičniach. My sme zvolili opačný postup. Koncertná sála Slovenského rozhlasu je úžasné miesto a takto ju navštívia tisíce mladých ľudí,“ dodáva Adrian Rajter.

Hudbu Sergeja Prokofieva interpretuje Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod dirigentskou taktovkou  Antona Popoviča. V dramatickej časti  účinkujú známi herci Juraj Kemka, Marián Miezga, Róbert Jakab, Marián Prevendarčík či Sáva Popovič spolu so študentmi konzervatória, ktorých autori vybrali v náročnom castingu. Záujem študentov bol veľký, pričom väčšiu odvahu mali dievčatá. Na rolu Júlie sa ich hlásilo až 16, zatiaľ čo Rómea si chceli zahrať len 4 študenti.

„Tešíme sa, že môžeme participovať na tomto projekte. Umenie má esenciálny význam v živote človeka, mení jeho mentálne aj charakterové vlastnosti ak sa podáva v primeranej miere,“ vyjadril sa riaditeľ Konzervatória Bratislava Peter Čerman.

Projekt pod záštitou Ministerstva kultúry SR a Ministerstva školstva, vedy,  výskumu a športu SR organizuje Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s Centrom pre filantropiu, partnermi sú RTVS, Divadlo ASTORKA Korzo´90, Konzervatórium Bratislava, SND, a SOZA. V prvej – jesennej fáze, ktorá zahŕňa desať koncertov, navštívi podujatia vyše 5 tisíc študentov.
Moderátormi podujatí sú Adela Banášová, Peter „Šarkan“ Novák a Jozef „Dodo“ Kuriľák. Projekt v sebe zahŕňa odborný výklad predmetnej literatúry a symfonickej hudby v trvaní približne dvoch vyučovacích hodín. Študenti sa atraktívnym spôsobom oboznámia nielen s učebnou látkou – dielom Williama Shakespeara – ale nazrú aj do tajov klasickej hudby a tajomstva jedinečného spojenia, ktoré vzniká v prepojení symfonickej hudby a silného príbehu.
„Keď nás oslovil pán Popovič s týmto projektom, hneď nás to nadchlo. Uvedomili sme si, že kultúra môže mať aj edukatívny charakter. Tento projekt to do bodky spĺňa. Prejavený záujem zo strany študentov je naozaj vysoký. Už teraz vieme, že budeme pokračovať aj na jar,“ uzavrel riaditeľ odboru školstva, mládeže a športu Bratislavského samosprávneho kraja Roman Csabay.


Tlačová správa: Nora Krchňáková, PROPAGANDAHOUSE