Konkurz do SOSR

Konkurz na miesta hráčov skupín huslí, viol a trúbok

Generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska vyhlasuje konkurz do Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu na nasledujúce pozície:

    hráč skupiny 1. huslí
    hráč skupiny viol
    hráč 2. trúbky s povinnosťou 1.

Konkurz sa uskutoční 11. 11. 2015 o 14.00 hod. v budove RTVS, Mýtna 1, Bratislava.
Prihlášku s krátkym životopisom je potrebné zaslať e-mailom na adresu: sosr@rtvs.sk alebo listom na adresu: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava.
Podmienkou prijatia na konkurz je ukončené stredoškolské štúdium alebo prebiehajúce či ukončené vysokoškolské štúdium v predmetnom odbore.