Konkurz do SOSR 22. 2. 2019

Konkurz do SOSR 22. 2. 2019 - 1. husle

Konkurz do SOSR 22. 2. 2019

Rozhlas a televízia Slovenska vyhlasuje konkurz do Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu na nasledujúce pozície:

člen skupiny 1. huslí

na 75 % úväzok


Konkurz sa uskutoční v piatok 22. 2. 2019 o 10.00 hod. v budove RTVS, Mýtna 1, Bratislava

Prihlášku s krátkym životopisom je potrebné zaslať do 8. 2. 2019 e-mailom na adresu: sosr@rtvs.sk alebo listom na adresu: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava.
Podmienkou prijatia na konkurz je ukončené alebo prebiehajúce vysokoškolské štúdium alebo ukončené stredoškolské v predmetnom odbore.


Uchádzači si na konkurz pripravia nasledujúci program:

Sólový koncert:
W. A. Mozart: Husľový concert č. 3, č. 4 alebo č. 5, 1. časť, expozícia + kadencia
1 skladba podla vlastného výberu (celá skladba alebo časť z nej v maximálnej dĺžke 5 min.), sólo alebo so sprievodom klavíra
 
Orchestrálne party (pdf súbory na stiahnutie - 1, 2, 3):
W. A. Mozart: Symfónia č. 39, 1. časť: 1 – 14, Allegro – C, 4. časť: začiatok po A
A. Dvořák: Karneval, začiatok po E
L. van Beethoven: Symfónia č. 3, Scherzo: začiatok po Trio
J. Brahms: Symfónia č. 4, 1. časť: od 392 po koniec, 3. časť: od 311 po koniec
A. Dvořák: Symfónia č. 8, 3. časť: 4 takty pred B po D
B. Smetana: Predaná nevesta, Predohra: začiatok po A
R. Strauss: Don Juan, začiatok – prvá strana

Hra z listu

Upozornenie: Uchádzač v prihláške uvedie, ktorý koncert a akú skladbu podľa vlastného výberu (resp. jej časť) na konkurze predvedie. Uchádzač je zodpovedný za zabezpečenie notového materiálu pre klaviristu v prípade výberu voliteľnej skladby so sprievodom klavíra.