Konkurzy do SOSR 28. 11. 2018

Konkurzy do SOSR 28. 11. 2018 - lesný roh, trúbka, pozauna

Konkurzy do SOSR 28. 11. 2018

Rozhlas a televízia Slovenska vyhlasuje konkurz do Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu na nasledujúce pozície:

člen skupiny lesných rohov
člen skupiny trúbok
člen skupiny pozáun

na 75 % úväzok


Konkurz sa uskutoční v stredu 28. 11. 2018 o 14.00 hod. v budove RTVS, Mýtna 1, Bratislava.

Prihlášku s krátkym životopisom je potrebné zaslať do 26. 11. 2018 e-mailom na adresu: sosr@rtvs.sk alebo listom na adresu: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava.
Podmienkou prijatia na konkurz je ukončené alebo prebiehajúce vysokoškolské štúdium alebo ukončené stredoškolské v predmetnom odbore.
Predpokladaný termín nástupu do zamestnania: 1. 1. 2019, resp. dohodou.


Uchádzači si na konkurz pripravia nasledujúci program:

Lesný roh:

Sólový koncert:
W. A. Mozart: Koncert pre lesný roh č. 4 alebo J. Strauss: Koncert pre lesný roh č. 1 – expozícia

Orchestrálne party (pdf súbor na stiahnutie):
L. van Beethoven: Symfónia č. 7, 1. časť: 89 – 110, 421 – koniec, 4. časť: od K po koniec
J. Brahms: Symfónia č. 3, 3. časť: F po 110
F. Mendelssohn-Bartholdy: Sen noci svätojánskej, Nokturno: 1 – 34, od C po koniec
P. I. Čajkovskij: Symfónia č. 5, 2. časť: sólo
R. Strauss: Till Eulenspiegel, začiatok po 1

Hra z listu


Trúbka:

Sólový koncert:
J. Haydn: Koncert pre trúbku, 1. časť s kadenciou a 2. časť

Orchestrálne party (pdf súbor na stiahnutie):
L. van Beethoven: Leonora č. 2, signály t. 392 – 411
R. Schumann: Symfónia č. 2, začiatok po Allegro ma non troppo
G. Mahler: Symfónia č. 5, začiatok po 2,  auftakt k 13 – 15 taktov
I. Stravinskij: Pulcinella, Toccata: od 65 po 68, Finale: 1 pred 118 po koniec
M. P. Musorgskij: Obrázky z výstavy, Promenáda, začiatok, VI. Samuel Goldenberg a Schmuyle
M. Ravel: Klavirny koncert G dur, 2 – 4
 
Hra z listu

 
Pozauna:

Sólový koncert:
F. David: Concertino, 1. časť

Orchestrálne party (pdf súbory na stiahnutie - 1, 2, 3):
Tenorová a basová pozauna
:
J. Brahms: Symfónia č. 1, 4. časť: chorál od C po Allegro
W. A. Mozart: Rekviem, Tuba Mirum sólo
G. Rossini: Viliam Tell, predohra: C po D

Tenorová pozauna:
L. van Beethoven: Symfónia č. 9, Andante maestoso: 595 – 626 (1. a 2. pozauna)
R. Wagner: Jazda Valkýr, 2 – 5,  6 – 3 po 7
M. Ravel: Bolero, sólo 10 – 11
G. Mahler: Symfónia č. 3, 3. takt po 13 – 17
H. Berlioz: Hungarian March, 4 do konca alebo J do konca  (1. a 2. pozauna)

Basová pozauna:
J. Haydn: Stvorenie, 3. časť, č. 26: 1 – 15
L. van Beethoven: Symfónia č. 9, Andante maestoso: 595 – 626, O – P
A. Bruckner: Symfónia č. 8, 3. časť: H – I, O – T
R. Wagner: Jazda Valkýr, 6 – 3 po 7
G. Mahler: Symfónia č. 9, 1. časť: 10 – 11
R. Strauss: Ein Heldenleben, 55 – 2 po 56, 3 takty pred 62 – 65
 
Hra z listu (tenorová a basová pozauna)