Konkurzy do SOSR 29. a 30. 11. 2018

Konkurzy do SOSR 29. - 30. 11. 2018 - sláčiky

Konkurzy do SOSR 29. a 30. 11. 2018

Rozhlas a televízia Slovenska vyhlasuje konkurz do Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu na nasledujúce pozície:

člen skupiny 1. huslí
člen skupiny 2. huslí
člen skupiny viol
člen skupiny violončiel
člen skupiny kontrabasov

na 75 % úväzok


Konkurz sa uskutoční vo štvrtok 29. 11. 2018 o 14.00 hod. a piatok 30. 11. 2018 o 10.00 hod. v budove RTVS, Mýtna 1, Bratislava

Prihlášku s krátkym životopisom je potrebné zaslať do 26. 11. 2018 e-mailom na adresu: sosr@rtvs.sk alebo listom na adresu: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava.
Podmienkou prijatia na konkurz je ukončené alebo prebiehajúce vysokoškolské štúdium alebo ukončené stredoškolské v predmetnom odbore.
Predpokladaný termín nástupu do zamestnania: 1. 1. 2019, resp. dohodou.


Uchádzači si na konkurz pripravia nasledujúci program:

1. husle:
 
Sólový koncert:
W. A. Mozart: Husľový concert č. 3, č. 4 alebo č. 5, 1. časť, expozícia + kadencia
1 skladba podla vlastného výberu (celá skladba alebo časť z nej v maximálnej dĺžke 5 min.)
 
Orchestrálne party (pdf súbory na stiahnutie - 1, 2, 3):
W. A. Mozart: Symfónia č. 39, 1. časť: 1 – 14, Allegro – C, 4. časť: začiatok po A
A. Dvořák: Karneval, začiatok po E
L. van Beethoven: Symfónia č. 3, Scherzo: začiatok po Trio
J. Brahms: Symfónia č. 4, 1. časť: od 392 po koniec, 3. časť: od 311 po koniec
A. Dvořák: Symfónia č. 8, 3. časť: 4 takty pred B po D
B. Smetana: Predaná nevesta, Predohra: začiatok po A
R. Strauss: Don Juan, začiatok – prvá strana

Hra z listu
 
 
2. husle:
 
Sólový koncert:
W. A. Mozart: Husľový koncert č. 3, č. 4 alebo č. 5, 1. časť, expozícia + kadencia
1 skladba podla vlastného výberu (celá skladba alebo časť z nej v maximálnej dĺžke 5 min.)
 
Orchestrálne party (pdf súbor na stiahnutie):
W. A. Mozart: Symfónia č. 39, 4. časť: začiatok po A
W. A. Mozart: Symfónia č. 41, 4. časť: F – G
L. van Beethoven: Symfónia č. 3, Scherzo po Trio
L. van Beethoven: Symfónia č. 6, 4. časť: 1 – 19, 78 – 95
L. van Beethoven: Symfónia č. 9, 2. časť: začiatok po C
J. Brahms: Klavírny koncert č. 1, 3. časť: 238 – 275
B. Smetana: Predaná nevesta, Predohra: začiatok po A
R. Strauss: Don Juan, od začiatku do 13 po C
 
Hra z listu


Viola:
 
Sólový koncert:
F. A. Hoffmeister alebo K. Stamic: 1. časť koncertu s kadenciou
1 skladba podla vlastného výberu (celá skladba alebo časť z nej v maximálnej dĺžke 5 min.)
 
Orchestrálne party (pdf súbor na stiahnutie):
W. A. Mozart: Symfónia č. 35, 1. časť: 41 – 66, 4. časť: 134 – 181
L. van Beethoven: Symfónia č. 5, 2. časť: 1 – 10, 23 – 37, 49 – 60, 98 – 106
L. van Beethoven: Symfónia č. 6, 5. časť: 80 – 98
J. Brahms: Symfónia č. 2, 1. časť: 114 – 134
J. Brahms: Symfónia č. 4, 4. časť: 41 – 77
P. I. Čajkovskij: Symfónia č. 6, 1. časť: Allegro non troppo po C
A. Dvořák: Symfónia č. 8, 1. časť: D – E
R. Strauss: Don Juan, začiatok po D
 
Hra z listu


Violončelo:
 
Sólo:
J. S. Bach: výber 1 prelúdia z
Suite 1 – celé prelúdium
Suite 2 – celé prelúdium
Suite 3 – celé prelúdium
Suite 4 – po takt 62
Suite 5 – po takt 79
Suite 6 – po takt 54
 
Sólový koncert:
J. Haydn: Violončelový koncert D dur s kadenciou
 
Orchestrálne party (pdf súbor na stiahnutie):
W. A. Mozart: Symfónia č. 35, 4. časť: 1 – 37
L. van Beethoven: Symfónia č. 5, 2. časť: 1 – 10, 49 – 59, 98 – 106, 114 – 124, od 180 po koniec, 3. časť: 1 – 19, 42 – 132, 198 – 216
L. van Beethoven: Symfónia č. 9, 4. časť: 1 – 164
F. Schubert: Symfónia č. 8, 1. časť: 1 – 20
J. Brahms: Symfónia č. 2, 2. časť: začiatok po 33, 49 – 56, od 99 po koniec
M. P. Musorgskij: Obrázky z výstavy, VI. Samuel Goldenberg a Schmuyle, VII. Limoges, 56 – 75
R. Strauss: Ein Heldenleben, začiatok po 5
 
Hra z listu
 
 
Kontrabas:
 
Sólový koncert:
K. Ditters von Dittersdorf alebo J. K. Vaňhal: kontrabasový koncert – expozícia
 
Orchestrálne party (pdf súbor na stiahnutie):
W. A. Mozart: Symfónia č. 40, 1. časť: 115 – 139, 191 – 226
L. van Beethoven: Symfónia č. 5, 3. časť: začiatok po 218
L. van Beethoven: Symfónia č. 9, 4. časť: po 164
F. Schubert: Symfónia č. 8, 1. časť: 1 – 20
J. Brahms: Symfónia č. 2, 4. časť: začiatok po 38, E – F
M. P. Musorgskij: Obrázky z výstavy, VI. Samuel Goldenberg a Schmuyle 56 – 58
R. Strauss: Ein Heldenleben, 9 – 14

Hra z listu