Jubilejná 90. sezóna SOSR

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu v 90. sezóne

Jubilejná 90. sezóna SOSR

„Hudba môže stimulovať tvorivé sily človeka, môže kultivovať jeho mentálne procesy a jeho vedomie, môže ho psychicky integrovať, napomáhať jeho prerodu na bytosť duchovnú, na mravnú osobnosť s kopernikovskou perspektívou.“ Roman Berger (Hudba a pravda)

Program koncertnej sezóny 2018/2019 Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu nadväzuje na dramaturgické konštanty, ktoré sú neodmysliteľne späté s históriou nášho najstaršieho symfonického telesa. To od svojho vzniku pravidelne poskytuje priestor pre umenie domácich interpretov, propaguje tvorbu slovenských skladateľov a uvádza súčasnú hudbu. Teší nás, že jubilejnú sezónu orchestra symbolicky otvorí slovenská dirigentská legenda, profesor Ondrej Lenárd, ktorý ako dirigent i šéfdirigent v rokoch 1970 – 1990 výrazným spôsobom zasiahol do umeleckého profilu orchestra. Okrem nového (Peter Valentovič) a predchádzajúceho šéfdirigenta (Mario Košik) a druhého dirigenta orchestra (Adrian Kokoš) sa s telesom v sezóne predstavia aj ďalšie výrazné osobnosti slovenského dirigentského umenia, Rastislav Štúr (v rámci hosťovania v Slovenskej filharmónii) a Martin Leginus. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu poskytne priestor renomovaným slovenským sólistom (Miroslav Dvorský, Miki Skuta, Jozef Lupták, Milan Paľa, Dalibor Karvay), no možno sa tešiť aj na debut vynikajúceho klarinetistu Martina Adámeka, pôsobiaceho v svetoznámom Ensemble InterContemporain. Mladú generáciu slovenských umelcov bude zastupovať v zahraničí pôsobiaca sopranistka Ingrid Gápová.  
Medzi dramaturgické zámery pri tvorbe sezóny, ktoré sa podarilo naplniť, patrí spoločné účinkovanie zahraničných a slovenských umelcov, ako aj naštudovanie slovenskej hudby zahraničnými interpretmi.
Na koncertoch zaznejú významné diela tvorcov slovenskej hudobnej moderny (Eugen Suchoň: Metamorfózy, Ján Cikker: Spomienky), cenným je tiež projekt uvedenia a nahrávky kompletu Suchoňových zborov inšpirovaných ľudovými piesňami. Orchester pod vedením renomovaného maďarského špecialistu na súčasnú hudbu Zsolta Nagya naštuduje svetovú premiéru skladby Paralelné fóbie Martina Burlasa, ktorej napísanie podporil Fond na podporu umenia. V aktuálnej sezóne pokračuje tiež spolupráca s o. z. Albrechtina. Aj vďaka nej v Rozhlase zaznie u nás dlhú dobu obchádzaná hudba bratislavských rodákov a umelcov medzinárodného formátu Ernő Dohnányiho a Franza Schmidta. Ambíciou dramaturgie bolo zaradiť do programu aj diela etablovaných súčasných tvorcov, ktorých skladby v slovenskom hudobnom živote absentujú – vo viacerých prípadoch pôjde o slovenské premiéry (Transfigurazioni Andrása Szőllősyho, Klarinetový koncert Magnusa Lindberga, Three Studies from Couperin Thomasa Adésa). Sme veľmi radi, že o spoluprácu s orchestrom majú i naďalej záujem renomované dirigentské osobnosti zo zahraničia (Petr Altrichter, Daniel Raiskin, Alaîn Paris, Kevin Griffiths) a veríme, že aktuálna sezóna má potenciál osloviť rovnako znalcov, ako aj hudbymilovnú verejnosť, ktorej ponúkne viacero príťažlivých repertoárových titulov (Dvořákova „Novosvetská“, Chopinov 2. klavírny koncert, Elgarov Violončelový koncert, Čajkovského Husľový koncert a 4. symfónia, Prokofievova suita z Rómea a Júlie). Do tejto skupiny možno zaradiť aj vianočný koncert so známym slovenským tenoristom Miroslavom Dvorským, koncert z filmovej hudby a atraktívny (a v kontexte rozhlasových koncertov i inovatívny) projekt Carmen so Slovenským divadlom tanca v réžii Ján Ďurovčíka a pod taktovkou šéfdirigenta Petra Valentoviča. Po úspešných koncertoch pre mladé publikum (Prokofiev: Rómeo a Júlia) ponúkne sezóna tiež dva projekty zamerané na „budúcich návštevníkov koncertných siení“: Príbeh hudby Gabriela Rovňáka a Prokofievovu skladbu Peter a vlk s charizmatickým Robertom Rothom v úlohe rozprávača. Umelecký profil Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v sezóne 2018/2019 dopĺňajú o. i. nahrávanie pre prestížny britský label Decca a účinkovania na festivaloch Nová slovenská hudba (premiéry skladieb Lukáša Borzíka a Ľuboša Bernátha) a Allegretto, ktoré Symfonický orchester absolvuje so šéfdirigentom Petrom Valentovičom. Vybrané koncerty sú dedikované významným slovenským dirigentom, ktorých mená sú neodmysliteľne spojené s históriou Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu.   

Andrej Šuba   
dramaturg