Konkurz do SOSR - zástupca koncertného majstra

Konkurz do SOSR – zástupca koncertného majstra 1. 10. 2018

Rozhlas a televízia Slovenska vyhlasuje konkurz do Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu na nasledujúcu pozíciu:

zástupca koncertného majstra

na 75 %-ný úväzok


Konkurz sa uskutoční 1. 10. 2018 o 10.00 hod. v budove RTVS, Mýtna 1, Bratislava.

Prihlášku s krátkym životopisom je potrebné zaslať do 26. 9. 2018 e-mailom na adresu: sosr@rtvs.sk alebo listom na adresu: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava.
Podmienkou prijatia na konkurz je ukončené alebo prebiehajúce vysokoškolské štúdium alebo ukončené stredoškolské v predmetnom odbore.


Podmienky:

Uchádzač si na konkurz pripraví nasledujúci program:

a) J. S. Bach - Jedna časť zo Sonát a Partít pre sólové husle (BWV 1001 – 1006)
b) W. A. Mozart - 1. časť koncertu (s kadenciou) pre husle a orchester
c) 1. časť koncertu pre husle a orchester z obdobia romantizmu alebo 20. storočia

d) Husľové sóla z nasledujúcich orchestrálnych partov (súbor .pdf na stiahnutie [3,56 MB]):
 
A. Dvořák - Symfónia č. 8 G dur, op. 88 (Adagio)
A. Dvořák - Koncert pre violončelo a orchester h mol, op. 104 (Finale)
J. Brahms - Symfónia č. 1 c mol, op. 68 (Andante sostenuto)
P. I. Čajkovskij - Labutie jazero, 2. akt, scéna č. 13
N. R. Korsakov - Šeherezáda, op. 35