Konkurz do skupiny violončiel

Konkurz do skupiny violončiel SOSR

Konkurz do skupiny violončiel

Rozhlas a televízia Slovenska vyhlasuje konkurz do Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu na nasledujúcu pozíciu:

člen skupiny violončiel

na 75 %-ný úväzok


Konkurz sa uskutoční 4. 6. 2018 o 10.00 hod. v budove RTVS, Mýtna 1, Bratislava.

Prihlášku s krátkym životopisom je potrebné zaslať do 31. 5. 2018 e-mailom na adresu: sosr@rtvs.sk alebo listom na adresu: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava.
Podmienkou prijatia na konkurz je ukončené alebo prebiehajúce vysokoškolské štúdium alebo ukončené stredoškolské v predmetnom odbore.


Podmienky:

Uchádzač si na konkurz pripraví nasledujúci program:

1. Voľný výber – časť koncertu s kadenciou z obdobia klasicizmu

2. J. S. Bach: ľubovoľná časť zo Suít pre sólové violončelo

6. Orchestrálne party (súbor na stiahnutie):

J. Brahms: Symfónia č. 4, 4. časť
A. Dvořák: Symfónia č. 8, 1. časť
L. van Beethoven: Symfónia č. 5, 2. časť
F. Schubert: Symfónia č. 8 "Nedokončená"