Konkurz do SOSR - 1. husle

Konkurz do 1. huslí v SOSR

Konkurz do SOSR - 1. husle

Rozhlas a televízia Slovenska vyhlasuje konkurz do Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu na nasledujúcu pozíciu:

člen skupiny prvých huslí

na 75 %-ný úväzok


Konkurz sa uskutoční 12. 3. 2018 o 10.00 hod. v budove RTVS, Mýtna 1, Bratislava.

Prihlášku s krátkym životopisom je potrebné zaslať do 9. 3. 2018 e-mailom na adresu: sosr@rtvs.sk alebo listom na adresu: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava.
Podmienkou prijatia na konkurz je ukončené alebo prebiehajúce vysokoškolské štúdium alebo ukončené stredoškolské v predmetnom odbore.


Podmienky:

Uchádzač si na konkurz pripraví nasledujúci program:

1. J. S.Bach: Jedna časť zo Sonáty alebo Partity pre husle sólo

2. W. A. Mozart: Prvá časť ľubovoľného koncertu pre husle a orchester (+ kadencia). Uchádzač v prihláške uvedie, ktorý koncert bude hrať.

3. Orchestrálne party (súbor .pdf na stiahnutie):

A. Dvořák: Koncert pre violončelo a orchester
A. Dvořák: Symfónia č. 9
B. Smetana: Má vlast (Vltava)
B. Smetana: Predaná nevesta (predohra)
R. Strauss: Macbeth
S. Prokofiev: Romeo a Júlia (Smrť Tybalta)
W. A. Mozart: Symfónia č. 39 Es dur (Finale)