Sezóna 2017/2018

Nová sezóna Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu láka svojou pestrosťou.

Sezóna 2017/2018


Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vstupuje do svojej predjubilejnej 89. koncertnej sezóny. Sprístupňuje v nej tvorbu slovenských i zahraničných autorov a špecializuje sa na repertoár romantizmu a hudby 20. a 21. storočia. V novej sezóne si všíma výročia hudobných skladateľov a takmer na každom zo svojich koncertov uvádza aj diela slovenských autorov. Na koncerty sezóny 2017/2018 si Symfonický orchester Slovenského rozhlasu prizýva zahraničných hosťujúcich dirigentov: Boian Videnoff, Karsten Januschke, Benjamin Bayl a taktiež domácich ako sú Ondrej Olos, Marián Lejava, Konstantin Ilievsky, Rastislav Štúr. Medzi slovenskými dirigentmi sú samozrejme naši dvaja rozhlasoví dirigenti hlavný dirigent SOSR Mario Košik a Adrian Kokoš. Výnimočným „darčekom“ v novej sezóne pre publikum i rozhlasových poslucháčov budú určite pozvaní zahraniční hviezdni sólisti: violončelista Alexey Stadler (držiteľ Ceny SOSR na festivale Allegretto Žilina 2017), flautista Massimo Mercelli, klavirista Vag Papian, klarinetista Pablo Barragán či slávny český husľový virtuóz Pavel Šporcl. Predstavia sa však aj špičkoví domáci umelci  klaviristka Magdaléna Bajuszová, huslisti Milan Paľa, Juraj Tomka, ale i renomované zborové telesá ako sú Detský a dievčenský spevácky zbor SRo, Slovenský filharmonický zbor a Český filharmonický sbor Brno.

Ako novinku ponúknu rozhlasoví symfonici dva prémiové koncerty sezóny. „Komorný koncert“ s výlučne klasicistickým repertoárom so štýlovou interpretáciou na čele so zanieteným dirigentom Benjaminom Baylom a „Koncert pre rodiny s deťmi“, v ktorom divákom predstavíme umelecké podoby najslávnejšieho príbehu Rómeo a Júlia. Rozhlasový orchester ďalej čaká aj zájazd do Japonska a vystúpenie v legendárnom pražskom Rudolfine  v svetoznámom diele Carla Orffa Carmina Burana. S nadšením ako každý rok SOSR účinkuje aj na rôznych hudobných festivaloch: Bratislavské hudobné slávnosti, Melos-Étos a Radio_Head Awards Festival.

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu ponúka aj v tejto aktuálnej sezóne všetky svoje koncerty sezóny  v priamom prenose vo vysielaní Rádia Devín. Ostatné zaznejú v programe Rádia Devín zo záznamu. Rady našich priaznivcov sa teda, veríme, že rozširujú

Viac informácií na www.sosr.sk