Konkurz do SOSR!

Konkurz do prvých huslí a lesných rohov

Konkurz do SOSR!

Generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska vyhlasuje konkurz do Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu na nasledujúce pozície:

člen skupiny prvých huslí
člen skupiny lesných rohov


Konkurz sa uskutoční 23. 10. 2017 o 10.00 hod. v budove RTVS, Mýtna 1, Bratislava.

Prihlášku s krátkym životopisom je potrebné zaslať do 20. 10. 2017 e-mailom na adresu: sosr@rtvs.sk alebo listom na adresu: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mýtna 1, 817 55 Bratislava.

Podmienkou prijatia na konkurz je prebiehajúce/ukončené vysokoškolské štúdium alebo ukončené stredoškolské v predmetnom odbore.