Záverečný koncert sezóny 2016/2017

Sezónu uzavrieme so šéfdirigentom Mariom Košikom a huslistom Sergeyom Malovom

Záverečný koncert sezóny 2016/2017

9. 6. 2017 (piatok) o 19.00 hod.
Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Mýtna 1, Bratislava

PROGRAM
Ivan Hrušovský                  Passacaglia na klasickú tému pre veľký orchester
Aram Chačaturjan              Koncert pre husle a orchester d mol

prestávka

Piotr Iljič Čajkovskij            Búrka, symfonická fantázia podľa Shakespeara, op. 18
Alexander Skriabin             Poéma extázy, op. 54

ÚČINKUJÚ
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
Mario Košik – dirigent (SK)
Sergey Malov – husle (RU)
 
V úvode záverečného koncertu sezóny sa Symfonický orchester Slovenského rozhlasu predstaví so skladbou Passacaglia na klasickú tému pre veľký orchester. Túto skladbu napísal bratislavský rodák Ivan Hrušovský v roku 1966. Skladateľ je okrem svojej rozsiahlej kompozičnej tvorby známy aj ako autor mnohých hudobno-vedeckých štúdií a prác venovaných slovenskej hudobnej tvorbe a kompozično-teoretickým problémom. Sólistom večera bude multiinštrumentalista Sergey Malov, ktorý sa nedávno slovenskému publiku predstavil ako violista, no počas tohto koncertu vystúpi s Chačaturjanovým Koncertom pre husle a orchester d mol ako huslista. Repertoár ruského huslistu a violistu je neobyčajne pestrý – zahŕňa inštrumentálne diela Gabrieliho, Bacha, Locatelliho, Paganinho, Bartóka, Ligetiho, Schnittkeho, rovnako ako Mozartove, Beethovenove, Mendelssohnove, Brahmsove či Prokofievove sólové skladby. Premiéra symfonickej fantázie Búrka, op. 18 zaznela v roku 1873 pod vedením Nikolaja Rubinšteina. Počas piatkového koncertu sa dirigentskej taktovky zhostí šéfdirigent Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu Mario Košik. Celý koncert zavŕši interpretácia majstrovského symfonického diela Poéma extázy, op. 54 z tvorby ruského skladateľa Alexandra Skriabina.
 
Vstupenky budú pre verejnosť dostupné 26. 5., 30. 5., 2. 6. a 6. 6. vždy od 10.00