Konkurz do SOSR

Konkurz do skupín 2. huslí a viol - POZOR, ZMENA TERMÍNU

Konkurz do SOSR

UPOZORNENIE PRE UCHÁDZAČOV:

Z prevádzkových dôvodov sa termín konkurzu presúva na štvrtok 25. 5. 2017 o 10.00.

Prihlášky prosím posielajte do 23. 5. 2017.

Ďakujeme.


Generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska vyhlasuje konkurz do Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu na nasledujúce pozície:

člen skupiny druhých huslí
člen skupiny viol


Konkurz sa uskutoční 12. 5. 2017 o 10.00 hod. v budove RTVS, Mýtna 1, Bratislava.

Prihlášku s krátkym životopisom je potrebné zaslať do 10. 5. 2017 e-mailom na adresu: sosr@rtvs.sk alebo listom na adresu: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mýtna 1, 817 55 Bratislava.
Podmienkou prijatia na konkurz je prebiehajúce/ukončené vysokoškolské štúdium alebo ukončené stredoškolské v predmetnom odbore.


Podmienky a konkurzný program:

Druhé husle tutti - podmienky

Druhé husle tutti - program

Viola tutti - podmienky

Viola tutti - program