Mimoriadny koncert v Slovenskej filharmónii

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu hosťom sezóny Slovenskej filharmónie

Mimoriadny koncert v Slovenskej filharmónii

30. 3. 2017 (štvrtok) o 19.00 hod.
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

PROGRAM
César Franck      Prekliaty lovec
Franz Liszt          Koncert pre klavír a orchester č. 2 A dur, S. 125
Antonín Dvořák   Symfónia č. 5 F dur, op. 76

ÚČINKUJÚ
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
Petr Altrichter – dirigent (CZ)
Petra Pogády – klavír

Symfonická báseň Césara Francka Prekliaty lovec využíva lisztovský model programovej kompozície. Námet čerpal Franck z balady Gottfrieda Augusta Bürgera. Po roku 1840 nastala v Európe horúčkovitá „lisztománia“; Franz Liszt suverénne dobýjal koncertné siene a lámal poslucháčom svojou hrou a vystupovaním srdcia. Z tohto obdobia pochádzajú aj obidva priebojné Klavírne koncerty Es dur a A dur. Koncert pre klavír a orchester č. 2 A dur, S. 125 predvedie mladá klaviristka Petra Pogády, ktorá je nositeľkou ocenení z viacerých medzinárodných súťaží (Rudolf Heydner, Wiener Musikseminar a Pnina Salzman Award) a štipendistkou nadácie Yehudi Menuhina vo Viedni a Musikstiftung Zürich - Švajčiarsko. Na svojom umeleckom konte má mnoho úspešných koncertných vystúpení v európskych krajinách, hosťovanie v USA a Číne. Antonín Dvořák si veľmi rýchlo našiel cestu k symfonickému žánru. Prvé štyri symfónie vychrlil ešte ako elév. Až Piata symfónia však zarezonovala na verejnosti ako zrelé dielo. Dirigentskej taktovky sa zhostí český dirigent Petr Altrichter. Medzi najvýznamnejšie etapy jeho profesijnej dráhy patrí dlhoročné vedenie Juhozápadnej nemeckej filharmónie v Kostnici, Kráľovského filharmonického orchestra v Liverpoole či Filharmónie Brno. Pravidelne hosťuje v orchestroch po celom svete – spolupracoval napr. s Berlínskymi symfonikmi, Londýnskymi filharmonikmi, Japonským symfonickým orchestrom, Krakovskou Filharmóniou, Milánskym orchestrom, Symfonickým orchestrom v Rige a ď.

(čiastočne prevzaté z webového sídla Slovenskej filharmónie)

Informácie o predaji vstupeniek nájdete na stránke Slovenskej filharmónie: http://www.filharmonia.sk/vstupenky/


pogady1_res.jpg

Petra Pogády


altichter2_res.jpg

Petr Altrichter