5. koncert sezóny s huslistom Josefom Špačkom

Na 5. koncerte sezóny SOSR sa predstaví úspešný mladý huslista a držiteľ Ceny hudobnej kritiky na festivale Allegretto Žilina z roku 2015 Josef Špaček. Diriguje hlavný dirigent Mario Košik.

5. koncert sezóny s huslistom Josefom Špačkom

Peter Kolman:  Štyri skladby pre orchester (1963, rev. 1996)
                        Chorál
                        Pohyb
                        Farby
                        Riff   


Édouard Lalo:  Španielska symfónia pre husle a orchester d mol, op. 21
                        Allegro non troppo
                        Scherzando: Allegro molto
                        Intermezzo: Allegro non troppo
                        Andante
                        Rondo: Allegro

Prestávka

Carl Nielsen:    Symfónia č. 2 „Štyri temperamenty“, op. 16
                        Allegro collerico
                        Allegro comodo e flemmatico
                        Andante malincolico
                        Allegro sanquineo

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
Josef Špaček, husle (CZ)
Mario Košik, dirigent (SK)