Konkurz do SOSR

Konkurz na husle, violy a hoboj

Konkurz do SOSR

Generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska vyhlasuje konkurz do Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu na nasledujúce pozície:


člen skupiny prvých huslí
člen skupiny druhých huslí
zástupca vedúceho skupiny viol
člen skupiny viol
hráč na 1. hoboj


Konkurz sa uskutoční 23. 1. 2017 o 10.00 hod. v budove RTVS, Mýtna 1, Bratislava.
Prihlášku s krátkym životopisom je potrebné zaslať do 20. 1. 2017 e-mailom na adresu: sosr@rtvs.sk alebo listom na adresu: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava.
Podmienkou prijatia na konkurz je prebiehajúce/ukončené vysokoškolské štúdium alebo ukončené stredoškolské v predmetnom odbore.


Podmienky a konkurzný program:

Prvé a druhé husle tutti - podmienky

Prvé a druhé husle tutti - program

Viola tutti - podmienky

Viola tutti - program

Viola, zástupca vedúceho skupiny - podmienky

Viola, zástupca vedúceho skupiny - program

1. hoboj - podmienky

1. hoboj - program