Slovensko 2016 Advent v Štúdiu 1!

Pocta Svetozárovi Stračinovi

Slovensko 2016 Advent v Štúdiu 1!

Na 3. koncerte sezóny SOSR bude znieť hudba výlučne z pera tohto slovenského skladateľa.

V rámci večera sa však divákom prihovoria viacerí hostia, ktorí so Stračinom spolupracovali, alebo ich inak ovplyvnil. Privítajte s nami p. Emila Bartka, Michala Kaščáka i p. Angelu Vargicovú.

Program:

Reč pastierska
Pri ľane
Pacho, hybský zbojník
Suita - I. Alžbetin dvor
Suita - II. Zuzka Turanová
Suita - III. Plavčík a Vratko
Betlehemský večný salaš:
    Radujme sa my včetci
    Pri salaši v Betleme
    Hore, hore pastierové
    Čože sa Nám zvestovalo
    Radostná novina nastala
    Do Betlema neďaleko
    Hraj muzika hraj
    Deň preslávny
    Nastal Nám deň

Účinkujúci:

Martin Mikuš (barytón)
Slávka Horváthová (alt)

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
Spevácky zbor Lúčnica (Elena Matušová, zbormajsterka)
Detský a dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu
Adrian Kokoš, dirigent

Koncert sa vysiela v priamom prenose na Dvojke.